Održana sedma sjednica Županijske skupštine

13:32h
0
Sjednica Županiske skupštine; Foto: Ivan Brkić

Sedma sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije na dnevnom je redu imala čak 17 točaka. Najopsežniju raspravu vijećnika potakle su točka o Piškornici, zatim točka rasprave o Vladinom prijedlogu smanjenja plaća djelatnicima jedinica lokalne samouprave, i naravno ŽUC-ovo izvješće o izgradnji i održavanju cesta tijekom 2009. godine.

U slučaju regionalnog odlagališta otpada Piškornica županijski vijećnik SDP-a Marinko Bagarić je napomenuo je da je izbacivanje Komunalca kao distributera otpada iz sistema odlagališta politička igra u kojoj se pojedince štiti na uštrb drugih.

– Na ovaj se način iz posla želi izgurti Grad Koprivnicu i njegove suradnike – naglasio je Bagarić.

Direktor Piškornice Nedo Cepić Bagarića je pokušao razuvjeriti rekavši mu da će se nakon što Piškornica profunkcionira, preuzeti opremu i ljude Komunalca i dogovoriti poštenu cijenu, a samo ukoliko dogovor neće biti moguć arbitražom će se odabrati dugi izvršitelj.

Smanjenje plaća lokalnim dužnosnicima

Vođeni Vladinim prijedlogom, u Županiji su krenuli s obračunom plaća prema kojem će plaće biti snižene. Županu Darku Korenu koeficijent za izračun plaće sada iznosi 6,42 i to je već drugo smanjenje plaća u Županiji unazad godinu dana. Osnovica za obračun plaće župana i njegovih zamjenika iznosi 4.630,14 kuna bruto dok koeficijent za zamjenika župana iznosi 5,30.

SDP-ov vijećnik Stjepan Henezi predložio je da koeficijent za obračun plaće župana iznosi 5, a za njegove zamjenike 4,25 kako bi se izbjeglo ponovo smanjenje plaća i otpuštanje u Županiji koje će biti neizbježno jer će se proračun jedinica lokalne samouprave slabije puniti zbog Vladina prijedloga o smanjenju poreza na dohodak. Predložio je također i odgađanje donošenja odluke o smanjenju plaća

– U Županiji ćemo provoditi odluke Vlade bez odgađanja, a kad se u praksi potvrdi da one nisu zadovoljavajuće ili su neizvedive, onda će se o tome razgovarati s Vladom. Slažem se sa vijećnikom Henezijem da nikako nije dobro što se na ovaj način uokviruje masa plaća jedinicama lokalne samouprave jer se time produbljuje jaz između bogatih i siromašnih općina – naglasio je župan Darko Koren i dodao kako ima većih županija s većim prihodima što nije garancija bolje kvalitete rada od manjih županija s manjim proračunom.

ŽUC obnovio 100 kilometara cesta

Tijekom 2009. Županijska ŽUC-u je odobren kredit od 35 milijuna kuna čime je od ukupno 914 kilometara županijskih cesta saniran dio od 100 kilometara. Vijećnici oporbe ravnatelju ŽUC-a Krešimiru Janachu, postavili su brojna pitanja o županijskim cestama koje su u iznimno lošem stanju, a Vjekoslav Mužinić sve je radove ŽUC-a izvedene 2007. nazvao predizbornim trikom kojim su se sakupljali glasovi birača.

Na prijedlog župana Darka Korena glasalo se i o prijenosu prava vlasništva zemljišta bez naknade sa Županije na Grad Koprivnicu. 69 četvornih metara zemljišta potrebnih kako bi se počeo realizirati projekt Palače pravde biti će stoga preneseno u vlasništvo Grada.

Na slijedećoj sjednici rasprava o HE Molve 1 i 2

Preostale točke dnevnog reda ticale su se projekta Geopodravina, a donesena je i odluka o raspoređivanju proračunskih sredstava za 14 općina, vezano uz program ravnomjernog razvoja Županije. Za tu namjenu ukupno je raspoređeno 2,8 milijuna kuna.

Dogovoreno je da se ponovno raspiše natječaj za Županijski savjet mladih obzirom da je stiglo samo13 prijava od čega je svega osam zadovoljavalo uvijete natječaja, a savjet čini 11 članova. Prihvaćeni su i zaključci vezani uz Izvješća o stanju u stočarstvu i ratarstvu, a jedna od tema na slijedećoj sjednici vrlo vjerojatno će biti rasprava o izgradnji hidroelektrane Molve 1 i 2 koje predlaže Vlada.

čitam...