Održana završna konferencija projekta BOSh

08:21h
0
Potpisivanje sporazuma o suradnji (s lijeva na desno): Csilla Cserti - direktorica poduzetničkog inkubatora u Nagykanizsi, Tihomir Cvetković - direktor poduzetničkog inkubatora u Koprivnici, Zoltán Birkner - direktor sveučilišnog kampusa u Nagykanizsi, Zoran Vidović - zamjenik gradonačelnika grada Čakovca

Nakon 14 mjeseci provedbe, još jedan EU projekt Grada Koprivnice, vrijedan ukupno 116.000€, bliži se kraju. Riječ je o projektu BOSh kojem je cilj uspostava gospodarske suradnje u prekograničnom području. U petak, 23.studenog u Nagykanizsi je održana završna konferencija projekta gdje su predstavljeni ostvareni rezultati te planovi za buduću poslovnu suradnju. Na konferenciji su bili prisutni predstavnici triju gradova: Koprivnice, Čakovca i Nagykanizse, koji su međusobno ostvarili velike pomake na području kulturnog i gospodarskog povezivanja, čemu su uvelike pridonijeli upravo  projekti financirani kroz Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska.

 

Detalj sa konferencijeKroz projekt BOSh, ukupno 60 poduzetnika aktivno je uključeno u provedbu aktivnosti. Na web stranicama projekta (www.bosh-project.com) objavljeni su njihovi profili, snimljeni su video spotovi te prezentirani njihovi proizvodi odnosno usluge.

Kako je nepoznavanje jezika jedna od najvećih prepreka suradnji sa susjednom državom, projektom je financirana izrada internet tečaja mađarskog odnosno hrvatskog jezika, koji predstavljaju nadogradnju na već postojeće početne stupnjeve tečajeva  financiranih kroz projekt Work flow. Lekcije za online učenje jezika nalaze se na internet stranicama projekta te su dostupne svim zainteresiranim polaznicima.

Projekt BOSh omogućio je mađarskim i hrvatskim poduzetnicima sudjelovanje na 2 poslovna susreta održana u Koprivnici i Nagykanizsi. Pozitivni dojmovi poduzetnika nakon održanih sastanaka svakako ukazuju na velik interes i brojne mogućnosti širenja poslovanja na tržište susjedne zemlje.

Osim povezivanja poduzetnika, projekt je imao cilj povezati i poduzetničke potporne institucije te potaknuti ih na međusobnu suradnju. U tu svrhu, organizirane su dvije radionice gdje se ukupno 15-ak predstavnika potpornih institucija detaljnije upoznalo s radom svojih kolega. Tom prilikom, definirane su i mogućnosti zajedničke suradnje s ciljem jačanja prekogranične regije.

Na kraju, završna konferencija projekta BOSh obilježena je potpisivanjem sporazuma o budućoj suradnji kroz zajednički rad na novom prekograničnom projektu.

čitam...