komunalac

Odvoz granja s područja grada Koprivnice kreće 15. ožujka

Odvoz granja koji Komunalac svake godine obavlja na području grada Koprivnice ove godine počinje 15. ožujka i trajat će dva tjedna, odnosno do 26. ožujka.

13:38h
0
odvoz granja  scaled
Foto: komunalac-kc.hr

Odvoz granja koji Komunalac svake godine obavlja na području grada Koprivnice ove godine počinje 15. ožujka i trajat će dva tjedna, odnosno do 26. ožujka. Granje će se odvoziti s područja cijele Koprivnice, a zbrinut će se u Kompostani Herešin.

Iz Komunalca poručuju da se granje odloži na javnu površinu, izvan dvorišta, na pristupačno mjesto za teretna vozila, tako da ne smeta prometu, i to najkasnije do 7 sati na dan odvoza, a po zaostali otpad neće se vraćati.

Granje je potrebno povezati u snopove za ručni utovar, a duže komade koje nije pogodno za vezanje u snopove potrebno je odložiti na način da je odrezani dio grane na istoj strani hrpe radi lakšeg utovara.

Zainteresirani korisnici usluge informacije o rasporedu odvoza mogu pogledati OVDJE.

Lani je u kampanji odvoza granja prikupljeno i zbrinuto 785 m³ granja.