Okrugli stol o potencijalima koprivničke kulture

11:52h
0
Logotip

KOPRIVNIČKA AGORA 21 naziv je inicijative ravnatelja triju koprivničkih institucija u kulturi – Knjižnice, Muzeja i Pučkog otvorenog učilišta, kojoj je cilj potaknuti javnu raspravu o potencijalima koprivničke kulture, institucija u kulturi i stručnjaka u razvoju Grada u promijenjenom društvenom okruženju 21. stoljeća.

Želja je također jačati i razvijati partnerstvo ustanova u kulturi i svih zainteresiranih pojedinaca i institucija, lokalne uprave i samouprave te pravodobno i kvalitetno pripremati se za apliciranje na natječaje za fondove EU. Uloga i potencijali kulture i obrazovanje u Koprivnici u kontekstu EU problematizirat će se kroz ciklus okruglih stolova, predavanja i tribina, a pokrovitelj je Grad Koprivnica.

Prvi okrugli stol pod nazivom „ Knjižnica, Muzej i Pučko otvoreno učilište za Koprivnicu 21. stoljeća“ održat će se u srijedu, 22.2.2012. u 10.00 sati u Knjižnici i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica (Čitaonica tiska na 1. katu). Izlaganja će održati Dijana Sabolović-Krajina, ravnateljica Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica (Uvod), Antonio Grgić, Pikant marketing (Knjižnica kao novi koprivnički trg) , Marijan Špoljar, v.d. ravnatelja Muzeja grada Koprivnice (Muzejski trg) i Josip Nakić, ravantelj Pučkog otvorenog učilišta (Teatar i kino – na raskršću).

Organizatori – Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“, Muzej grada Koprivnice i Pučko otvoreno učilište pozivaju sve zainteresirane da se uključe u raspravu.