pribor

Općina Ferdinandovac svojim školarcima sufinancira troškove nabave školske opreme

Obrasci zahtjeva za sufinanciranje podijeliti će se učenicima u Osnovnoj školi Ferdinandovac.

13:48h
0
Ilustracija / Foto: Arhiva

Općina Ferdinandovac sufinancirati će troškove nabave školske opreme za učenike osnovne škole iznosom od 300,00 kn po učeniku za školsku godinu 2019./2020.

Uvjet za ostvarivanje prava na sufinanciranje je prebivalište/boravište učenika osnovne škole na području Općine Ferdinandovac. Obrasci zahtjeva za sufinanciranje podijeliti će se učenicima u Osnovnoj školi Ferdinandovac.

Zahtjeve za sufinanciranje popunjavaju roditelji.

Popunjeni zahtjevi za sufinanciranje predaju se Osnovnoj školi Ferdinandovac koja će sve popunjene zahtjeve predati Općini Ferdinandovac.

 

čitam...