9,4 mil. kuna

Općina Kloštar Podravski raspisala javnu nabavu za izgradnju školsko-sportske dvorane

Kriterij odabira u ovom postupku nabave je ekonomski najpovoljnija ponuda.

08:33h
0
Foto: Jurica Karan
Foto: Jurica Karan

Općina Kloštar Podravski raspisala je javnu nabavu za predmet nabave izgradnje školsko-sportske dvorane Kloštar Podravski. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 9.400.000,00 kuna (bez PDV-a 25%).

Financijska sredstva za nabavu planirana su u Proračunu Općine Kloštar Podravski za 2020. godinu i Projekcijama za 2021. i 2022. te u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu i Projekcijama za 2021. i 2022.

Kriterij odabira u ovom postupku nabave je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Rok za dostavu ponuda je 25. studenoga 2020. godine do 12 sati, ponude će se otvarati istodobno s istekom roka za dostavu ponuda u prostorijama Općine Kloštar Podravski.

U stručno povjerenstvo u ovom postupku nabave imenuju se:

Nataša Martinčević, pročelnica JUO Općine Kloštar Podravski,
Dubravka Domović, administrativni referent u Općini Kloštar Podravski,
Vedrana Podnar, dipl.oec.univ.spec.oec., viša savjetnica-specijalistica za javnu nabavu u Koprivničko-križevačkoj županiji,
Melita Bušljeta, dipl.iur., viša savjetnica za pravne poslove u Koprivničko-križevačkoj županiji,
Jelena Kralj, mag.iur., viša stručna suradnica za europske fondove u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Komentiranjem prihvaćate naše Uvjete korištenja, komentiranja i zaštite privatnosti!

Reklamni sadržaj - sponzorira ADNOW