opremanje

Općina Koprivnički Ivanec nabavila opremu za civilnu zaštitu

Nabavljeno je šest svjetiljki M-FIRE AG, cijev za zrak 10 m/10 bara, pištolj za zrak-za ispuhivanje, pištolj za zrak-za punjenje zraka, kompresor za zrak 100 l.

10:16h
0
Foto: Općina Koprivnički Ivanec

Općina Koprivnički Ivanec kontinuirano ulaže sredstva u opremanje civilne zaštite, pa je tako u drugoj polovici ove godine kupila sljedeću opremu: šest svjetiljki M-FIRE AG, cijev za zrak 10 m/10 bara, pištolj za zrak-za ispuhivanje, pištolj za zrak-za punjenje zraka, kompresor za zrak 100 l.


Oprema je nabavljena od poduzeća KL Protektion d.o.o. iz Đelekovca, a ukupna vrijednost je 7.341,53 kuna s PDV-om.

Nabavljeno je i osam radio stanica od poduzeća RADIO-MOTO d.o.o. iz Zagreba, ukupne vrijednosti 12.325 kuna s PDV-om.

Oprema je predana na korištenje Vatrogasnoj zajednici Općine Koprivnički Ivanec, a preuzeo ju je predsjednik Stjepan Švagelj, stoji na stranicama Općine.

čitam...