radna godina

Općina Molve planira radnu godinu punu projekata i ulaganja, s radom počinje općinska knjižnica, uredit će se i crkva

Ukupni proračun za 2021. godinu iznosi 10.477.120 kuna. Planirano je održavanje lokalnih izbora u iznosu 139.500 kuna, a izvor financiranja čine prihodi od nefinancijske imovine Općine Molve u iznosu 115.000 kuna i pomoći iz državnog proračuna u iznosu 24.500 kuna.

19:00h
0
Foto: Sanjin Bojić
Zdravko Ivančan // Foto: Sanjin Bojić

Donesen je prijedlog proračuna Općine Molve za 2019. godinu te projekcije za 2020. i 2021. godinu. Prijedlogom proračuna Općine Molve za 2019. godinu planirani su ukupni prihodi i primici, rashodi i izdaci u iznosu 29.460.413 kuna.

Najznačajniji izvor financiranja Općine Molve za 2019. godinu jesu sredstva pomoći planirana u iznosu 8,2 milijuna kuna, od čega je čak 7,2 milijuna kuna EU sredstava. Novac će se iskoristiti za projekt rekonstrukcije kulturno – odgojnog centra, projekt izgradnje zgrade vrtićko – predškolskog odgoja, rekonstrukciju i asfaltiranje nerazvrstane ceste Molve Zapad, rekonstrukciju i asfaltiranje nerazvrstane ceste u Repašu, rekonstrukciju društvenog doma u Repašu, izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta, energetsku obnovu zgrade vrtića, zapošljavanje žena kroz program Zaželi, projektna dokumentacija za sportsko – rekreativni centar.

Drugi najznačajniji izvor financiranja je prihod od prodaje nekretnina u iznosu 6,8 milijuna kuna. Prodat će se zgrada u Novom Vinodolskom, početna cijena je 6,5 milijuna kuna, a na prodaju će i zemljište u Selinama za 300.000 kuna, sukladno zaključcima općinskog vijeća.

Planirani prihod od rente iznosi oko sedam milijuna kuna, od čega je u planu 1,2 milijuna kuna ostvariti putem sudskog spora u predmetu tužbe broj P-848/08 u kojoj je tužitelj Općina Molve protiv tuženika Jata d.o.o u stečaju i INA d.d. za ugovore o cesijama.

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od oko 3,5 milijuna kuna, a projekcije su temeljene na devetomjesečnoj realizaciji za 2018. godinu te procjeni realizacije do kraja 2018. godine.

Primici od financijske imovine i zaduživanja, odnosno, naplata dugovanja po pozajmicama i kreditima planirani su u iznosi oko dva milijuna kuna.

CPS Molve // Foto: Arhiva
CPS Molve // Foto: Arhiva

S obzirom na Nacrt nove Odluke o komunalnoj naknadi i Odluke o određivanju vrijednosti obračunske jedinice – boda (B) za obračun komunalne naknade na području općine Molve planirani je prihod od komunalne naknade u iznosu cca 1,1 milijun kuna.

Od strane proračunskog korisnika planirani su prihodi po posebnim propisima dječjeg vrtića Molve u iznosu 125.100 kuna te prihodi od financijske imovine vrtića 50 kuna te pomoći od Ministarstva obrazovanja i sporta u iznosu 16.220 kuna za sufinanciranje smještaja djece romske obitelji, te za sufinanciranje troškova predškolske.

Tijekom 2019. godine u planu su izbori za mjesne odbore, a planirani trošak provedbe iznosi 30 tisuća kuna.

Od ostalih aktivnosti i projekata koji su planirani proračunom za 2019. načelnik Zdravko Ivančan izdvojio je uređenje doma u Gornjoj Šumi, sanaciju krovišta na zgradi na Trgu kralja Tomislava, dodatno ulaganje na društvenom domu Molve Grede te opremanje kuhinje istog. Nadalje, planira se opremanje kuhinje u novom društvenom domu, opremanje kuhinje društvenog doma u Repašu, kapitalna pomoć Osnovnoj školi Molve za opremanje kuhinje, isplata trafostanice HEP-u za poslovnu zonu Brzdeljeva, kupnja starinske kuće i opremanje iste te kupnja mlina, sanacija mosta Ruška i mosta Beljevine, izgradnja nogostupa u Marijanskoj ulici te projektna dokumentacija za isti, izgradnja nogostupa u Ulici Braće Novakovića, izgradnja nogostupa u Đurđevačkoj ulici.

Foto: Matija Gudlin
Foto: Matija Gudlin

No, to nije sve. Tu je i priprema i asfaltiranje kolnika kod škole, asfaltiranje Đurđevačke ulice, asfaltiranje prilaza kod vage Molve Grede, gradnja autobusnog stajališta kod osnovne škole, gradnja staze od Doma zdravlja prema galeriji, gradnja parkirališta i staze na groblju Molve, nabava LED lampi javne rasvjete za Repaš i Medverte, projektna dokumentacija za javnu rasvjetu u Marijanskoj ulici te preuređenje kućnih priključaka električne mreže za podzemni ulaz kabla i izrada priključaka za ulice Medvrti i Sigečec.

U ovogodišnji proračun ušla je i Općinska knjižnica Molve kojoj je osigurano 43.000 kuna za rad osobe i opremanje s knjigama. Župi Uznesenja Blažene Djevice Marije osigurana je kapitalna donacija za projekt gradnje i projektnu dokumentaciju pastoralnog centra te za uređenje crkve pola milijuna kuna.

I nadalje općina sufinancira rad udruga u svrhu obogaćivanja kulturno-umjetničkog i sportskog života zajednice te redovito poslovanje Vatrogasne zajednice općine Molve i dobrovoljnih vatrogasnih društava, a planirana raspodjela sredstava iskazana je kroz pojedinačne stavke po godinama.

Ukupni planirani proračun za 2020. godinu iznosi 10.737.102,96 kuna.

Nastavlja se program Zaželi koji je planiran u iznosu 223.982,96 kuna, a izvor financiranja čine sredstva EU. Održavaju se izbori za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u iznosu 60.000 kuna za što su sredstva osigurana iz državnog proračuna u stopostotnom iznosu. U planu je nabava led lampi javne rasvjete za naselje Molvi u iznosu 334.813,32 kuna.

Ukupni proračun za 2021. godinu iznosi 10.477.120 kuna. Planirano je održavanje lokalnih izbora u iznosu 139.500 kuna, a izvor financiranja čine prihodi od nefinancijske imovine Općine Molve u iznosu 115.000 kuna i pomoći iz državnog proračuna u iznosu 24.500 kuna.

čitam...
Loading...