ORaH i u Svetom Ivanu Žabnu

10:16h
0

Stranka ORaH – Održivi razvoj Hrvatske od početka lipnja 2015. godine prisutna je i u općini Sveti Ivan Žabno. Na razini predsjedništva, uz preporuku regionalnog predsjedništva za područje općine Sveti Ivan Žabno imenovan je povjerenik Dražen Lukinović.

Temeljna zadaća povjerenika je da se stvore preduvjeti za osnivanje općinske organizacije, ali važno je također napomenuti da stranka ORaH ovime želi približiti građanima općine svoje programske politike.

”Na području općine Sveti Ivan Žabno koje je odavno poznato kao poljoprivredni kraj oduvijek se živjelo od poljoprivredne proizvodnje. Kroz vrijeme koje je iza nas zbog raznih razloga i promjena unutar društva na koje mi nismo mogli utjecati došlo je do propadanja mnogih poljoprivrednih gospodarstava i raseljavanja stanovništva. Iz tog razloga smo odlučili aktivno se uključiti u politički život toga kraja. Ovime ne mislim bavljenje takozvanim “jeftinim politikanstvom”, nego aktivno djelovati u cilju poboljšanja stanja koje je zateklo ne samo područje naše općine nego i šire. Stranka ORaH kroz svoje programske forume koje vode stručnjaci za razna područja redovito održava radionice i direktno pomaže građanima dolazeći u njihova mjesta što će se činiti i na području općine Sveti Ivan Žabno.

Sadašnje stanje hrvatske poljoprivrede je prema svim podacima (statističkim, ekonomskim, socijalnim i dr.) jednako loše u svim njenim segmentima, uključujući ribarstvo i ruralni razvoj. Godinama djeluju snažni procesi koji su utjecali na smanjenje i nestanak poljoprivredne proizvodnje, a ruralna područja su obuhvaćena nazadovanjem i depopulacijom. Kontinuirano nastaju i povećavaju se ogromne ekonomske štete i gubici. Uzroci takvog stanja su razni i uključuju: nepovoljno povijesno nasljeđe, nedostatak sustavne strategije, neplansko i pogrešno raspolaganje nacionalnim resursima, podilaženje interesnim lobijima i grupama, posebice uvozničkom lobiju, nestručni rad administracije, ministarstva, agencija, inspekcija, raširenog klijentelizma i korupcije i dr. Za ORaH je održiva poljoprivreda sektor od najveće važnosti zato što je održiva poljoprivreda strateška i temeljna grana privrede Republike Hrvatske; opskrbljenost hranom osnovni je preduvjet suvereniteta i održivosti hrvatskog društva koje otvara veliki

broj radnih mjesta te izvor sirovine za razvoj industrije i uslužnih djelatnosti. Osim toga održiva poljoprivreda oblikuje krajobraz, štiti okoliš, čuva bio-raznolikost i rezervoare vode te čuva život na ruralnom prostoru kao što je i prostor općine Sveti Ivan Žabno. Ovo je samo jedan od problema društva oko nas na koje se planiramo kroz naš rad usredotočiti”, istaknuo je povjerenik Lukinović.