OSTAVŠTINA DR. LEANDERA BROZOVIĆA // Dvije kape iz 1848. godine

12:58h
0
KAPA NARODNE STRAŽE (PURGERSKOG KORA) U SLOB. I KR. GRADU KOPRIVNICI 1848. godina, koža, tkanina, mesing, visina 16 cm, promjer 20 cm

Na izložbi u Muzeju grada ”Dr. Leander Brozović, osnivač Muzeja grada Koprivnice” nekoliko izložaka povijesno su vrijedni za grad Koprivnicu.

Prvi predmeti koji simbolički predstavljaju jezgru današnjeg Muzeja grada Koprivnice, a koje je s tavana gradske vijećnice Leander Brozović spasio uz pomoć gradonačelnika Josipa Vargovića, dvije su kape koprivničkog purgerskog kora ili narodne straže iz 1848. godine Izložba je jedinstvena i po tome što s istovremenim muzejskim izložbama Koprivnica Javno i privatno i Sakralna zbirka Muzeja grada Koprivnice u dvoranama na prvom katu muzeja, čini, ustvari, jednu cjelinu Brozovićevih dugogodišnjih akvizicija za muzej.

Mala povijest ”osvajanja” kapa: Lenader Brozović uKoprivnici je polazio osnovnu školu, a realnu gimnaziju u više gradova od Koprivnice (nižu gimnaziju) do Zagreba, Osijeka i Vukovara. Kao gimnazijalac spasio je s gradonačelnikom Josipom Vargovićem dvije kape Purgerskog kora s tavana gradske vijećnice 1913. godine i od tada započinje njegov sakupljački rad. Već je tada prema vlastitim zabilješkama kao gimnazijalac čitao povijesne članke i knjige Rudolfa Horvata, Ferde Šišića, Josipa Bosendorfera, Ivana Bojničića, Ivana Kukuljevića Sakcinskog i Vjekoslava Klaića.

Na izložbi, koja traje do 24. siječnja 2013. godine u katalogu su uvedene pod istim opisom:

KAPA NARODNE STRAŽE (PURGERSKOG KORA) U SLOB. I KR. GRADU KOPRIVNICI
1848. godina, koža, tkanina, mesing, visina 16 cm, promjer 20 cm

 

ZASTAVA OBRTNIČKOG CEHA ČEŠLJARA, UŽARA TOKARA BRIJAČA, MEDIČARA, PEKARA, SAPUNARA // Koprivnica, 1870. godine // platno, svila, drvo 210x365 cmDrugi, vrlo važan izložak, o čemu je već pisano u rubrici kulture je cehovska zastava.

U suradnji s Hrvatskim restauratorskim zavodom iz Zagreba, Restauratorskim centrom Ludbreg, na izložbi je izložena i restaurirana koprivnička Cehovska zastava iz 1870. godine, također jedna od akvizicija dr. Brozovića, a koja se sada po prvi puta predstavlja javnosti i kao najskuplji restaurirani predmet u povijesti Muzeja grada Koprivnice.

U katalogu je uvedena ovako:

ZASTAVA OBRTNIČKOG CEHA ČEŠLJARA, UŽARA TOKARA BRIJAČA, MEDIČARA, PEKARA, SAPUNARA
Koprivnica, 1870. godine
platno, svila, drvo
210 x 365 cm

čitam...