Parcele na Cindrišću ‘planule’ za 15 minuta

14:06h
0
Svega 15-tak minuta trebalo je da šest od ukupno deset građevinskih parcela na koprivničkom Cindrišću na javnoj dražbi dobije nove vlasnike, a gradski proračun podeblja se za više od 1,3 milijuna kuna. Brzini licitacije pogodovalo je to što je zainteresiranih za kupnju bilo manje nego ponuđenih parcela, pa je samo jedna u nadmetanju postigla značajniju, za 14.000 kuna višu cijenu. Da ne bi bilo nikakvih dvojbi o tome što zapravo kupuju, na početku dražbe predsjednica Komisije za provođenje natječaja za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta Vesna Želježnjak je podsjetila:
– Građevinske parcele su opremljene vodovodom, kanalizacijom i plinskom mrežom sa izvodima, mrežom za trafostanicu s razvodom, javnom rasvjetom i TF kanalizacijom, a prometnica sa pješačko-biciklističkom stazom do njih mora biti asfaltirana u roku godine dana.
Kvadrat parcela čije su površine uglavnom oko 540 četvornih metara prodavan je za 400 kuna, a novi su vlasnici oslobođeni plaćanja naknada za priključak na vodovod, kanalizaciju i plin, te komunalnog doprinosa. Ako pak odluče prodati zemljište, budući kupci morat će platiti i te pristojbe, a da u gradu žele spriječiti bilo kakvu mogućnost mešetarenja vidi se i po tome što je pojedinac mogao kupiti samo jednu parcelu. Za iduće dražbe preostala su četiri zemljišta na Cindrišću, tri manja površine oko 540 kvadrata i jedno od preko 700.