rcgo

Piškornica odlučno demantirala Čačićeve navode da varaždinske bale dolaze na odlagalište, govore da je izvučeno iz konteksta

Piškornica d.o.o. je početkom ove godine na prijedlog Uprave i uz suglasnost Skupštine društva donijelo odluku o odustajanju od namjere kupnje MBO postrojenja u vlasništvu C.I.O.S.-a. Društvo Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. bilo je, tijekom 2016. i 2017. godine, zainteresirano za akviziciju MBO postrojenja iz Varaždina te su na temelju toga i izrađeni pravni i financijski „due dilligence“ stanja u društvu C.I.O.S. MBO koje upravlja navedenim postrojenjem.

11:27h
0
Piškornica
Piškornica // Foto: Ivan Brkić

Povodom posljednjih medijskih napisa vezano uz izjavu župana Radimira Čačića da će se
varaždinske bale zbrinuti na odlagalištu otpada Piškornica, Piškornica d.o.o. je službenim priopćenjem koje prenosimo u cijelosti odlučno demanitrala takve medijske naloge izvučene iz konteksta Čačićeva izlaganja.

RCGO Piškornica jedan je od kapitalnih infrastrukturnih objekata unutar sustava gospodarenja otpadom i kao takav uvršten je u Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. – 2022. godine, a njegova uloga i obaveza je također utvrđena i Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Centar će od 2023. godine, kada je terminskim planom definiran početak rada, zaprimati na obradu svježi komunalni otpad s područja četiri županije sjeverozapadne Hrvatske pa tako i grada Varaždina.

Studijsko – projektna dokumentacija izrađena je dakle na bazi cjelokupnih količina preostalog miješanog komunalnog otpada sa područja obuhvata RCGO-a, a prihvat otpada u Centar računa se na temelju godišnje proizvodnje otpada na tom području i  projekcijama količina koje će se obraditi u primarnoj i sekundarnoj selekciji od dana otvaranja centra. Stoga, „Varaždinske bale“ nisu obrađivane u sklopu projekcija prihvata otpada na RCGO Piškornica, jer je to otpad koji je nastao u prijašnjem razdoblju i njegovo zbrinjavanje će se rješavati u drugom postupku koji je najbliži sanaciji divljih odlagališta. No, važno je naglasiti da su svi JLS-ovi, pa tako i Varaždin sukladno važećoj regulativi i Sporazumu koji je potpisan sa RCGO Piškornica, u obavezi preostali otpad dopremati u Centar, jer su te količine otpada u vremenu od rada Centra uračunate u već spomenutoj studijsko projektnoj dokumentaciji pa i studiji isplativosti rada Centra.

S druge strane, problem bala opterećen je brojnim sudskim procesima čije vrijeme rješavanja i ishod su vrlo neizvjesni te stoga rješavanje te problematike u sklopu RCGO Piškornica donosi prevelike rizike za realizaciju projekta koji je proglašen strateškim projektom Vlade RH i 85% je sufinanciran EU sredstvima. Kako smo to već više puta komunicirali, kapacitet odlagališta Piškornica je definiran na ukupni prihvat od 152.000 tona do otvaranja RCGO-a i Plan popunjavanja kapaciteta odlagališta usklađen je s terminskim planom realizacije projekta RCGO Piškornica te ne postoji mogućnost njegovog proširenja. Početkom rada Centra zatvorit će se sadašnje odlagalište Piškornica. Navedeni Plan popunjavanja kapaciteta odlagališta obuhvaća samo svježi komunalni i neopasni industrijski otpad s područja četiri županije sjeverozapadne Hrvatske.

U pogledu planova prethodne Uprave i namjeri preuzimanja MBO postrojenja u Varaždinu, Piškornica d.o.o. je početkom ove godine na prijedlog Uprave i uz suglasnost Skupštine društva donijelo odluku o odustajanju od namjere kupnje MBO postrojenja u vlasništvu C.I.O.S.-a. Društvo Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. bilo je, tijekom 2016. i 2017. godine, zainteresirano za akviziciju MBO postrojenja iz Varaždina te su na temelju toga i izrađeni pravni i financijski „due dilligence“ stanja u društvu C.I.O.S. MBO koje upravlja navedenim postrojenjem. Nakon dolaska nove uprave napravljena je dubinska i detaljna analiza navedenih dokumenata te je utvrđeno kako C.I.O.S. MBO ima značajne dugoročne i kratkoročne obaveze, posluje s negativnim kapitalom svake godine, izloženo je  neizvjesnosti brojnih sudskih procesa, potrebno je uložiti još značajna sredstva kako bi se postrojenje koje godinama nije radilo u punom kapacitetu stavilo u funkciju te kako postrojenje nema zaokružen sustav obrade, odnosno ne posjeduje završnu fazu biološke obrade otpada.

Pored toga navedeno postrojenje nije prepoznato kao dio sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj, odnosno zbog činjenice da u tom postrojenju nema druge faze biološke obrade otpada ono nije uvršteno u Plan gospodarenja otpadom RH kao jedan od centara za gospodarenje otpadom što su potvrdili i odgovorni ljudi iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Uz sve navedeno, potpuno je nelogično provoditi pripremu i realizaciju suvremenijeg i cjelovitog postrojenja koje ima potporu Ministarstva, države RH, EU i JASPERS-a, a u isto vrijeme ulaziti u kupoprodaju postrojenja koje nema zaokružen sustav i koje Plan gospodarenja otpadom RH ne prepoznaje unutar propisanog sustava gospodarenja otpadom u RH.

čitam...
Loading...