Prostorno planiranje

Počele prijave za uklanjanje opasnih ograda na području grada

Cilj ove mjere je da se ograde koje graniče s javnim površinama, a predstavljaju opasnost za prolaznike uklone.

09:44h
0
Bjelovarska je puna nagnutih starih betonskih ograda

Nakon uvođenja mjere za rušenje starih i opasnih kuća koja se pokazala iznimno uspješnom, Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo i mjeru za uklanjanje ograda sagrađenih od betona, cigle i drugih teških materijala.

Pozivaju se svi vlasnici koji žele ukloniti stare opasne ograde da u dođu u Grad Đurđevac i prijave svoj interes kako bi se postigla bolja cijena nabave panel ograde.

Vlasnici ne moraju odmah po podnošenju zahtjeva u realizaciju radova već je rok za izvedbu radova do kraja godine. Cilj ove mjere je da se ograde koje graniče s javnim površinama, a predstavljaju opasnost za prolaznike uklone. Grad će ih ukloniti o svom trošku, te će snositi trošak postavljanja panel ograde u iznosu od 110,00 kn po dužnom metru.

Zahtjev za uklanjanje ograde vlasnici mogu predati u Grad Đurđevac svaki radni dan od 8 do 16 sati, a na temelju prijedloga Odbora za prostorno planiranje, zaštitu okoliša, komunalno i vodno gospodarstvo donijet će se odluka o uklanjanju i odobrenju sredstava.

Uvjet za odobrenje sredstava za postavu ograde je da vlasnik izgradi temelj za ogradu visine 20 cm, da ograda bude postavljena regulacionom linijom, a ako želi vlasnik može postaviti i drugačiju vrstu ograde.

Sve informacije možete dobiti na broj 048/811-052.

čitam...