Virje i Hlebine

Počeo tečaj za vodiče interpretatore, E. Milanović Glavica: Imamo mnogo turističkih sadržaja za koje javnost ne zna, ovo će koristiti svima

Tečaj je vrlo intenzivan i iznimno sadržajan te zahtjeva stopostotnu prisutnost i koncentraciju. Već se prvi dan radi praktično, na terenu.

16:00h
0
Foto: Privatna arhiva

Svi koji žele turiste što bolje upoznati s proizvodima i općenitom ponudom mjesta imaju prilike od sutra sudjelovati u tečaju koji će vam pomoći da što kvalitetnije predstavite turističke sadržaje. Naš je kraj s aspekta turizma nedovoljno prepoznat, ali srećom postoje ljudi koji pokreću stvari na bolje.  

Tečaj za certificirane vodiče interpretatore organizira Turistička zajednica područja Središnja Podravina u suradnji s Interpret Europe, europskom organizacijom čiji je cilj interpretacija prirodne i kulturne baštine i obrtom Kazivačica iz Zagreba.

Provodit će se 10., 11. i 12. te 26. i 27. rujna od 8 do 18 sati u Virju i Hlebinama, a namijenjen je muzejskim vodičima, djelatnicima parkova prirode, turističkim vodičima, vlasnicima privatnih etnografskih zbirki, galerija i svima onima koji imaju priliku osobno predstavljati baštinu posjetiteljima.

Sve je to ideja direktorice Turističke zajednice Središnja Podravina Elizabete Milanović Glavica.

– U studenom 2018. godine pohađala sam intenzivan tečaj u Ljubljani, učlanila se u Udruženje Interpret Europe i Udrugu Interpretirajmo Hrvatsku te sam kroz edukaciju dobila vještine koje mi uvelike pomažu u kreiranju turizma doživljaja na ruralnom području. Kako na našem području postoji velik broj privatnih etnografskih zbirki i galerija koje nisu u dovoljnoj mjeri valorizirane i adekvatno prezentirane javnosti, zaključila sam da bi ova edukacija mogla uvelike koristiti svim dionicima u turizmu na našem području te sam tečaj prijavila kao projekt na Javni poziv Hrvatske turističke zajednice za dodjelu potpora turističkim zajednicama za programe i projekte na turistički nerazvijenim područjima, za što smo dobili dio sredstava – rekla je Elizabeta.

Foto: Privatna arhiva

Tečaj je vrlo intenzivan i iznimno sadržajan te zahtjeva stopostotnu prisutnost i koncentraciju. Već se prvi dan radi praktično, na terenu.

– Tijekom tečaja, dotičemo se osobnih i neosobnih sredstava interpretacije, okušavamo se u razumijevanju potreba posebnih skupina posjetitelja te u svoj rad uključujemo učenje o održivom razvoju. Nakon uspješno položenog tečaja, polaznici su osposobljeni za kreiranje interpretativnog vođenja, što podiže kvalitetu rada, stvara uspomene i nova iskustva našim posjetiteljima, čime podiže kvalitetu prezentacije destinacije – objašnjava.

Zbog važnosti kvalitetnog provođenja edukacije grupa je ograničena brojem.

– Veseli me da su polaznici prepoznali vrijednost edukacije te se prijavili u tolikom broju da smo već prošlog tjedna zaključili prijave – naglasila je Elizabeta.

Tečaj provodi licencirana trenerica Iva Silla, a budući da grupa broji više od 16 osoba, Elizabeta joj je asistentica.

– Prošla sam obuku i imam certifikat za vodiča interpretatora te sam aktivno uključena u organizaciju kao suradnica u kreiranju sadržaja za bilten, čime aktivno radim na vidljivosti destinacije. Ponosna sam i na činjenicu da se ovaj tečaj kod nas organizira po prvi puta na kontinentu, a do sada je tečaj organiziran u Bakru, Šibeniku, Kastvu, Vodnjanu – istaknula je.

Želja joj je da ovaj tečaj rezultira novim turističkim proizvodima i suradnjama, budući da su polaznici iz raznih dijelova kontinentalne Hrvatske.