40 dana za život

Počinje kampanja za život koja organizira i duhovne vježbe Oprostom oslobođene za žene ranjene iskustvom pobačaja

40 dana za život je međunarodna ekumenska inicijativa koja počiva na tri stupa: molitva ipost, miroljubivo molitveno bdijenje pred bolnicama, te osvješćivanje lokalne zajednice.

13:30h
0

Kampanja 40 dana za život po peti put krenula je u Koprivnici. Korizmena kampanja počinje na Pepelnicu i traje do Cvjetnice.

Četrdeset dana za život je međunarodna ekumenska inicijativa koja počiva na tri stupa: molitva i post, miroljubivo molitveno bdijenje pred bolnicama, te osvješćivanje lokalne zajednice.

Cilj inicijative je zauzimati se za pravo na život od začeća, prvenstveno molitvom i pružanjem konkretne potpore. Godine 2014. Hrvatska se prvi put uključila u 40 dana za život, a ostvareni su veliki plodovi: uključilo se 29 hrvatskih gradova, preko 10 000 ljudi sudjeluje u kampanjama, pružena je moralna, duhovna i materijalna pomoć trudnicama, a ono što je najvažnije, sigurno se zna da su spašena 58 života.

Inicijativa ima potporu pape Franje koji je čak susreo predstavnike inicijative iz Hrvatske.
Organiziran je niz popratnih seminara i duhovnih programa koji se redovito održavaju:
Oprostom oslobođene-duhovni program za žene ranjene pobačajem, Vikend srca Marijina za supružnike koji ne mogu imati djece, javne tribine na teme vezane uz inicijativu, edukacije za mlade Prava ljubav čeka, a osnovano je i savjetovalište za trudnice u Zagrebu, dok je drugo planirano u Splitu.

Među zemljama uključenim u inicijativu, Hrvatska se istakla kao zemlja u kojoj
je u proteklih nekoliko godina inicijativa postigla najveći rast.

U sklopu kampanje, od 11. do 14. travnja održat će se u Pastoralnom centru Varaždinske biskupije u Ludbregu duhovne vježbe Oprostom oslobođene za žene ranjene
iskustvom pobačaja.

 

čitam...
Loading...