POTPISANI UGOVORI

Počinju radovi na sustavu javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Đurđevca, Virja, Ferdinandovca i P. Sesveta

Projekt će donijeti i značajnu gospodarsku aktivnost na cijelom području, jer veliki građevinski radovi za sobom vuku potrošnju u svim segmentima gospodarstva, a to će biti i ovdje osigurano u iduće tri godine - kazao je gradonačelnik Janči. 

13:11h
0
Potpisivanje ugovora // Foto: Sonja Badalić

Danas je u đurđevačkoj utvrdi Stari grad predstavljen infrastrukturni projekt Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete te su potpisani ugovori s izvođačima koji će započeti radove na sustavu javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Projekt je predstavio Tomislav Kolarić, direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac koje su njegov korisnik.
Osim unaprjeđenja sustava, projekt ima za cilj usklađivanje s EU Direktivama kao i
poboljšanje stanja okoliša na razini aglomeracija. Tako će se optimizacijom javnog vodoopskrbnog sustava osigurati kvaliteta i pouzdanost opskrbe pitkom vodom, dok će se razvojem sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda postići bolje stanje voda, veća stopa priključenosti stanovništva kao i veća količina otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja, istaknuo je Kolarić. 

Projektnim aktivnostima predviđena je izgradnja nove kanalizacijske mreže u ukupnoj duljini od 59.318 metara, novog tlačnog voda u ukupnoj duljini od 20.723 metara, 33 objekta na kanalizacijskoj mreži, ukupno 3.766 kućnih priključaka na kanalizacijsku mrežu, proširenje dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i izgradnja jednog novog UPOV‐a Ferdinandovac kapaciteta 2.600 ES. Među ostalim bit će izgrađeno 3.349 kućnih
priključaka na vodoopskrbnu mrežu, 265 metara transportnog vodoopskrbnog cjevovoda, 519 metara vodoopskrbne mreže, dva objekta na vodoopskrbnom sustavu (crpna stanica Čepelovac i vodosprema Čepelovac) te će sa izgraditi šest okana za regulaciju tlaka.

Predviđeno je da će radovi trajati do kraja 2023. godine.

Projektom će biti obuhvaćena naselja: Đurđevac, Čepelovac, Budrovac, Ferdinandovac, Podravske Sesvete, Kloštar Podravski, Budančevica, Prugovac, Kozarevac, Virje, Šemovci, Hampovica, Delovi i Novigrad Podravski.

O značaju projekta govorili su Hrvoje Janči, gradonačelnik Đurđevca, Davor Vukmirić, zamjenik direktora Hrvatskih voda i Vesna Trbojević, načelnica Sektora djelatnosti
javne vodoopskrbe i odvodnje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Gradonačelnik Janči kazao je kako projekt nema samo veliki značaj za Đurđevac nego i cijelu đurđevačku Podravinu.

– Realizacijom projekta će naša komunalna tvrtka imati gotovo 100 postotnu mogućnost priključka na vodovodnu mrežu što nije situacija u ostalim dijelovima Hrvatske i značajnu mogućnost priključaka na odvodnju, gdje god je to mogla pokriti studija, to će se i realizirati. To je bitno jer imamo velike zalihe pitke vode, koja je resurs budućnost. Projekt će donijeti i značajnu gospodarsku aktivnost na cijelom području, jer veliki građevinski radovi za sobom vuku potrošnju u svim segmentima gospodarstva, a to će biti i ovdje osigurano u iduće tri godine – kazao je Janči. 

– Priključenje gotovo 11.300 stanovnika na novi sustav javne odvodnje i 9.500 stanovnika na novi sustav vodoopskrbe značit će osjetno povećanje kvalitete života na području aglomeracija te očekujemo da će velika većina njih iskoristiti mogućnost besplatnog priključka koju nudi ovaj projekt. Također, smanjenjem količine nepročišćenih otpadnih voda utjecat ćemo na zaštitu okoliša čime se postavljaju preduvjeti za održivi razvoj grada Đurđevca i okolnih općina“ izjavio je direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac, Tomislav Kolarić.

S Izvođačima su potpisani ugovori za Izgradnju/dogradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje grada Đurđevca (BISTRA d.o.o. Đurđevac) u vrijednosti ugovora 68.035.583,88 HRK bez PDV-a, izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje općine Kloštar Podravski (BISTRA d.o.o. Đurđevac) u vrijednosti ugovora 122.593.646,76 HRK bez PDV-a.

Radove na dogradnji i rekonstrukciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Virje i UPOV Podravske Sesvete, izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Ferdinandovac (zajednica ponuditelja Cestno podjetje Ptuj d.d. i Marn inženjering) u vrijednosti ugovora 35.981.200,00 HRK bez PDV-a i
Uslugu nadzora nad izgradnjom vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete (Zavod za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek) u vrijednosti ugovora 6.483.100,00 HRK bez PDV-a.

Ukupna vrijednost projekta trenutno iznosi 352.516.263,55 HRK (s PDV-om), a procjenjuje se da će troškovi, nakon svih provedenih postupaka javne nabave, iznositi 430.735.181,81 HRK (s PDV-om).

Projekt se sufinancira sredstvima iz Kohezijskog fonda u iznosu od 196.280.281,42 HRK (69,60 %) dok će se preostali dio osigurati iz nacionalnih sredstava, odnosno državnog proračuna, Hrvatskih voda i jedinica lokalne samouprave – Općina Ferdinandovac, Virje, Novigrad Podravski, Kloštar Podravski, Novo Virje te Grada Đurđevca.

rbt

rbt