Veliki projekt

[PROMO] Poduzeću Enter Koprivnica odobren ECOS4IN projekt ukupne vrijednosti 1.4 milijuna eura kojem je cilj jačanje industrije 4.0.

Pravodobna digitalizacija poslovanja, orijentacija na izvoz te neprestana ulaganja u razvoj i nove tehnologije su put prema uspješnom, konkurentnom i skalabilnom poduzetništvu.

14:30h
0

ECOS4IN projekt uspostavlja suradnju institucija unutar zemlje i internacionalno kako bi se učenjem, razmjenom znanja, analizom najboljih praksi za svakog partnera izradila strateška i operativna dokumentacija koja definira metodu, akcijske planove, modele financiranja, kao i ciljeve vezane uz usvajanje novih tehnologija i inovacija u poslovanju MSP-ova koji se žele postići putem specijaliziranih HUB-ova koji će biti centri znanja i informacija.

Projekt je financiran iz programa Interreg CENTRAL EUROPE, a ukupna vrijednost projekta je 1.4 milijuna eura. U projektu ECOS4IN sudjeluje 7 partnera iz 6 različitih zemalja (Austrija, Češka, Italija, Poljska, Mađarska, Hrvatska. Enter Koprivnica d.o.o. kao partner u projektu na raspolaganju ima 181.375,00 eura.

Koncept Industrije 4.0. obuhvaća mnoge tehnologije i različitost konteksta primjene. Uobičajeno je da pet njih definira industriju 4.0., a to su: big data (veliki podaci), smart factory (pametna proizvodnja), ciber physical System (integracija računala, mreže i fizičkog procesa), internet of things (Internet stvari), interoperability (veza između virtualno-fizičkog sistema, ljudi i pametne proizvodnje). Industrija 4.0 donijela je prelazak iz fizičkog u virtualno, automatizaciju te prelazak iz „vlasništva“ u platforme. Najbolji primjer za to su autonomna vozila koja se putem aplikacija dozivaju te nakon vožnje ostavljaju za daljnje korištenje.

– Zašto je industrija 4.0. važna za poduzetništvo, iz razloga podizanja efektivnosti proizvodnje, smanjenja troškova, podizanja kvalitete te upravljanja na svim razinama. Evidentno tako “točan“ i precizan sustav upravljanja i proizvodnje se ne može postići bez digitalnih sustava, a upravo s njima dolazi i do podizanje konkurentnosti poduzetnika te internacionalizacija njihova poslovanja. U tom smjeru ćemo razvijati nove usluge kako bi poduzetnici što bezbolnije i uz neophodne financijske potpore uveli nove sustave u poslovanje – izjavila je Martina Mak.

Projekt će započeti detaljnom analizom trenutne situacije vezane uz digitalizaciju poslovanja poduzeća na području regije Sjever. Nakon toga će se kreirati alat „ECOS4IN baza znanja“. Navedeni alat će koristiti informativni centri od kojih će jedan biti centraliziran u Koprivnici u poduzetničkom inkubatoru Enter. Enter Koprivnica, jedan od partnera u projektu, surađivati će s ostalim partnerima i usvajati primjere dobre prakse s ciljem pripreme, osnaživanja i uvrštavanja novih tehnologija kroz specijalizirane usluge HUB-a, te nastojati implementirati znanja i tehnologije u svakodnevno poslovanje poduzetnika koji djeluju na ovom području.

Zadnja faza projekta predstavlja izradu akcijskih planova u svim partnerskim regijama. Akcijski planovi imaju za cilj osigurati održivost projekta i uvrštavanje inovativnih tehnologija i procesa u svakodnevno poslovanje. Enter Koprivnica, rezultatima ovog projekta postati će vrlo zanimljiv i Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta te Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU s ciljem utjecaja na poboljšanje strategija posebice na strategiju pametne specijalizacije koja svoje uporište pronalazi u investicijama temeljenim na znanju i inovativnosti.

Početna konferencija projekta održana je od 27. do 29. svibnja u Ústí nad Labem, u Češkoj, a organizirana je od strane nositelja projekta. Kao dodatak prvom sastanku partnera, početna konferencija pružila je mogućnost za postavljanje trogodišnjeg rasporeda projekta, zakazivanje prvih projektnih aktivnosti i raspoređivanje zadataka između partnera. Implementacija internacionalnog projekta ECOS4IN (Cross-border Ecosystem for Industry 4.0) započela je u travnju 2019. i završiti će u ožujku 2022.

Projekt je financiran kroz Interreg CENTRAL EUROPE program (https://www.interreg-central.eu) i sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Loading...