Muškarci prevladavaju

Poduzetnica: Žene ne pokreću posao jer su veći perfekcionisti od muškaraca

09:00h
0
Ilustracija // Foto: Ingimage

Dodala je kako je ženama u velikim kompanijama puno teže, jer moraju biti barem pet puta bolje u poslu od muškaraca, da bi ušle u vlasničku strukturu ili došle na veću poziciju.

Da žensko poduzetništvo nema tradiciju u hrvatskom društvu, pokazuje Finina analiza Udjela žena poduzetnica u vlasničkoj strukturi trgovačkih društava (d.o.o., j.d.o.o. i d.d.)

Ipak, u razdoblju od 2010. do 2014. godine, udio žena poduzetnica, tj. vlasnica trgovačkih društava, lagano raste iz godine u godinu. Udio se kreće od 17,3 posto u 2010. godini, do 20,3 posto u 2014. godini, dok je u istome razdoblju više od 50 posto društava u Hrvatskoj u vlasništvu muškog djela populacije.

Prema rezultatima Finine analize poduzetnika, u 2014. godini je 20,3 posto društava bilo u vlasništvu žena, s tim da su u još 12.144 društva žene suvlasnice s muškarcima.

Ni Koprivničko-križevačka županija ne može se pohvaliti podacima o velikom broju žena poduzetnica.

Prema podacima HGK Županijske komore Koprivnica, od ukupno 1300 aktivnih tvrtki na području županije, u 332 tvrtke žene su na vodećim pozicijama, direktorice ili predsjednice uprave, no brojke o udjelu žena u vlasničkoj strukturi nisu raspoložive.

U Koprivnici su žene na vodećim pozicijama u 115 tvrtki, u Križevcima u 91, a u Đurđevcu u samo 22 tvrtke.

Dubravka Babić iz Koprivnice stopostotna je vlasnica tiskare Baltazar d.o.o.

– Kao vlasnicu, naravno da me poslovni partneri, i kupci i klijenti, poštuju. No ipak, dogodilo se kada primjerice odem na sastanak s tehnologom, u početku se obraćaju samo njemu, ali kasnije to ipak prevagne u moju korist – ispričala nam je D. Babić, koja je u tom poslu od 2003. godine i danas zapošljava 28 djelatnika.

Dodala je kako je ženama u velikim kompanijama puno teže, jer moraju biti barem pet puta bolje u poslu od muškaraca, da bi ušle u vlasničku strukturu ili došle na veću poziciju.

-Žene ne pokreću posao koliko to rade muškarci, jer su one veći perfekcionisti i doživljavaju to kao veliku odgovornost. Veliki faktor tu igra i odgoj, tradicija te društvo koje još nije na tom nivou, no s novijim generacijama sve je manje vidljiva razlika između žena i muškaraca u poslovnom svijetu – zaključila je ona.

Vlasnička struktura poduzetništva u RH po županijama // Izvor: Fina
Vlasnička struktura poduzetništva u RH po županijama // Izvor: Fina

Zanimljivo je da je udio žena najveći u Bjelovarsko-biogorskoj županiji, a slijedi grad Zagreb.

Žene u Hrvatskoj prevladavaju u području uslužne djelatnosti sa 51,7 posto, dok su muški vlasnici zastupljeni sa 34,1 posto. Ovo je ujedno i jedino područje u kojoj su žene zastupljenije.

Međutim, društva u vlasništvu žena, u ovoj djelatnosti su u 2014. godini ostvarila negativan financijski rezultat u iznosu od 11, 3 milijuna kuna, dok su muškarci poslovali pozitivno i ostvarili dobit od 31, 9 milijuna kuna.

Najviše je žena u trgovini na veliko i malo, a u tu su i ostvarile najveće prihode u iznosu od 8,7 milijardi kuna.

Može se zaključiti da je veći udio žena u vlasništvu isključivo u uslužnim djelatnostima, dok je u proizvodnji vlasnički odnos daleko veći u korist muškaraca.

Društva u vlasništvu muškaraca zapošljavaju i višestruko više radnika, ostvaruju veće prihode i raspolažu većom imovinom.

Sve to upućuje na još uvijek znatno veću aktivnost muške populacije u poduzetništvu.

čitam...