Pogled na kolodvor

08:22h
0
Pogleda na kolodvor. Slika prikazuje trenutak kad se stvarala nova slika grada 80-ih godina. // foto: Ivo Čičin Mašansker

Negdje i nekad je trebalo početi, trebalo je prelomiti. Kad se dolazilo sa željezničke stanice u Koprivnicu, ranije je to bio ulaz i pogled doslovice u kasabu, s neuglednom krčmom nasuprot kolodvora (ali je imala posjećeni klasični biljar na rupe), s kioscima za voće i sladoled. Jedina zgrada bila je Komercijalne banke, a ispred su bili vrtovi ograđeni betonskim ogradama. Onda se to počelo rušiti. Na mjestu gdje je nastala slika danas je parkiralište. A dotad je bilo poprište sladoledarskog rata. Sladoledari se nisu slagali s preseljenjem kod Autobusnog kolodvora, ali morali su popustiti.

Loading...