Europski mjesec cyber sigurnosti

Pokrenuta kampanja o podizanju svijesti o mobilnom zlonamjernom softveru

09:00h
0

Mobilni štetni softver je stalno prisutan u kriminalističkim istraživanjima u 14 europskih država. To je jasan pokazatelj da se mobilni malver konačno probija u javnu domenu kako s obzirom na prijavljivanje tako i kasnije kriminalističko istraživanje napada mobilnih malvera.

Europolov Europski centar za cyber kriminal (EC3) jučer je pokrenuo zajedničku kampanju podizanja svijesti o mobilnom zlonamjernom softveru kao dio europskog mjeseca cyber sigurnosti (European Cyber Security Month). Europski mjesec cyber sigurnosti predstavlja godišnju zagovaračku kampanju EU-a koja se provodi u listopadu, a cilj joj je podizanje svijesti o cyber sigurnosnim prijetnjama, promicanje cyber sigurnosti među građanima i pružanje najnovijih informacija o sigurnosti putem edukacije i razmjene najboljih praksi.

S ciljem podizanja svijesti među korisnicima kampanji uključile su se 22 države članice EU-a u suradnji s brojnim javnim i privatnim partnerima. Aktivnosti će uključivati konferencije za tisak, predavanja u školi, edukacijske radionice i tečajeve, online kvizove i razgovore uživo na društvenim mrežama. Ova pan-europska nastojanja popratit će velika komunikacijska kampanja putem društvenih medijskih kanala i nacionalnih internetskih stranica tijela koja se bave provedbom zakona.

Europski centar za cyber kriminal izradio je materijal za podizanje svijesti koji se može javno preuzeti na 20 jezika. Isti daje pregled prijetnje i ključnih ranjivosti mobilnih uređaja. Nizom savjeta objašnjava se kako na siguran način obaviti svakodnevne aktivnosti kao što su preuzimanje aplikacija, internetsko bankarstvo, povezivanje s WI-FI mrežom odnosno kako ne postati žrtva malicioznog ransomware programa na mobilnom uređaju.

Mobilni štetni softver je stalno prisutan u kriminalističkim istraživanjima u 14 europskih država. To je jasan pokazatelj da se mobilni malver konačno probija u javnu domenu kako s obzirom na prijavljivanje tako i kasnije kriminalističko istraživanje napada mobilnih malvera.

Kampanju možete pratiti preko društvenih mreža #mobilemalware campaign i na službenim stranicama.

čitam...