riješena situacija

Porezna uprava: Nećemo uzeti milijune od donacije za Milu Rončević

Milin otac Marin Rončević rekao je da će ostatak novca prebaciti Zakladi Nora Šitum kako bi se moglo financirati liječenje ostale bolesne djece, a mi smo pitali Poreznu upravu hoće li oporezivati preostali iznos.

13:18h
0
Mila Rončević // Foto: Facebook

ZA liječenje Mile Rončević u SAD-u prikupljeno je oko 35 milijuna kuna u svega par dana, a liječenje će stajati oko 18 milijuna kuna. Milin otac Marin Rončević rekao je da će ostatak novca prebaciti Zakladi Nora Šitum kako bi se moglo financirati liječenje ostale bolesne djece, a mi smo pitali Poreznu upravu hoće li oporezivati preostali iznos. Porezna je za Index odgovorila da neće ako se novac daruje u humanitarne svrhe.

– Primljeni novac prikupljen u humanitarne svrhe sa svrhom i ciljem liječenja u poreznom smislu nije oporeziv. Sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak, dohotkom se ne smatraju primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja pravnih i fizičkih osoba, a za zdravstvene potrebe (operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala te troškove prijevoza i smještaja u zdravstvene ustanove), rješavanje kojih nije plaćeno obveznim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe, a pod uvjetom da je darovanje, odnosno plaćanje nastalih izdataka za tu namjenu obavljeno na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove te na temelju vjerodostojnih isprava. Ako se prikupljeni novac u potpunosti ne utroši za navedene svrhe te se preostali novac dalje daruje u humanitarne svrhe, odnosno za zdravstvene potrebe druge osobe primjenjuje se isto oslobođenje. Nadležne institucije će svaka u svojoj domeni kontrolirati korištenje i trošenje takvih sredstava – stoji u odgovoru Porezne uprave za Index.