Potpisivanje kredita između Županije i Zagrebačke banke

20:34h
0
Potpisivanje kredita između Županije i Zagrebačke banke

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije potpisan je ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom između Županije i Zagrebačke banke d.d. Uz rok otplate kredita od 9 godina i kamatnu stopu vezanu uz tromjesečni EURIBOR ( uvećan za 4,40 p.p. godišnje te jednokratnu naknadu 0,20 % na iznos odobrenog kredita) utvrđeni je iznos kredita 15 milijuna kuna.


Vlada Republike Hrvatske na ovo je zaduženje dala svoju suglasnost, a kredit će služiti financiranju kapitalnih projekata školstva i zdravstva u Koprivničko-križevačkoj županiji. Valja još spomenuti kako Županija u posljednje dvije godine nije imala kreditnih zaduženja, te će joj ovo u narednom periodu biti jedina obveza takve vrste.

čitam...