Predstavljanje projekta protiv trgovine ljudima u Križevcima

07:43h
0
Ilustracija

U maloj vijećnici Grada Križevaca u četvrtak, 19. prosinca bit će predstavljen projekt Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now! te će nakon predstavljanja projekta Udruga HERA biti potpisnica Deklaracije o borbi protiv trgovine ljudima.

Radi se o prekograničnom projektu koji finacira Europska unija. Osnovni cilj projekta je doprinijeti demokratizaciji i EU integracijskim procesima u zemljama Zapadnog Balkana kroz poboljšanje civilnog aktivizma, kapaciteta, predanosti i utjecaja mreža civilnog društva u raspravi o ljudskim pravima i vladavini prava u vezi s pitanjem organiziranog kriminala, a posebno trgovine ljudima.

U provođenje projekta uključene su četiri OCD  – ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima (Srbija), Partnerstvo za društveni razvoj (Hrvatska), MFS EMMAUS (Bosna i Hercegovina) te Otvorena porta – La Strada (BJR Makedonija). U tijeku projekta trenutno slijedi potpisivanje  Deklaracije o borbi protiv trgovine ljudima u regiji.

Cilj Balkanske deklaracije o trgovini ljudima i eksploataciji ljudskih bića je poticanje daljnjeg razvitka nacionalne, regionalne i internacionalne suradnje, promocija konkretnih mjera i standarda, najbolje prakse i mehanizama za borbu protiv trgovine ljudima.

– Pored toga, ovaj dokument odnosi se i na prevenciju kaznenog djela trgovine ljudima, zaštitu i pomoć žrtvama ovog oblika kriminala te suradnju s državnim tijelima. Poseban naglasak stavljen je na isticanje međunarodnih obaveza država koje se odnose na suzbijanje ovog gnjusnog zločina – ističu članice HERA-e.

Deklaraciju su do sada potpisale četiri organizacije uključenje u provođenje projekta,  u narednim mjesecima radit će se na intenzivnom uključenju drugih predstavnika OCD u regiji koji će je potpisati, a očekuje se da će na desetine europskih organizacija podržati ovaj dokument. .

Hrvatska, Srbija, BiH i Makedonija jednoglasno su zaključile da postoje brojni nedostaci u borbi protiv trgovine ljudima i organiziranog kriminala te da nadležne vlasti trebaju dodatno ojačati svoj utjecaj u rješavanju navedenih problema. Tom prilikom istaknut je i značaj regionalne suradnje kako na nivou civilnog društva, tako i državnih tijela jer su organizirani kriminal i trgovina ljudima prekograničnog karaktera i akutan su problem u svim zemljama zapadno-balkanske regije.

čitam...