Prezentacija Euro-Tax programa za obračun šteta na automobilima

14:34h
0
sudar
Ilustracija // Foto: arhiva

U HGK – Županijskoj komori Koprivnica je u organizaciji Sekcije za održavanje motornih vozila pri Udruženju obrtnika Koprivnica i Županijske komore Koprivnica dana 14. travnja 2010. održan sastanak poduzetnika i obrtnika sa područja cijele Županije koji se bave nekom od djelatnosti vezanih uz održavanje automobila.

Tema sastanka bila je odnos osiguravatelja i izvođača radova popravaka na automobilima i prezentacija Euro-tax programa za obračun iznosa šteta na automobilima.

Direktor slovenske podružnice EUROTAXGLASS Automotive Businness Inteligence g. Matija Trček prezentirao je program kojim se u Europi koriste i osiguravatelji i izvođači radova popravaka, a omogućuje efikasnu komunikaciju između servisa i osiguravatelja preciznim izračunom kalkulacije troškova popravka štete na automobilu. Za ilustraciju su navedena i slovenska iskustva te način obračuna naknade štete. G. Trček najavio je da će njegova tvrtka uskoro prva u Hrvatskoj početi sa primjenom atraktivne mogućnosti koju pruža internet, a to je «quick check» usluga u kojoj će vlasnik radionice biti procjenitelj te online komunicirati sa osiguravateljem i slati slike i ostale podatke o šteti.

Navedeni softver ponuditi će poduzetnicima i osiguravateljima u Hrvatskoj, a obje komorske institucije organizirat će radionice za obuku zainteresiranih.
Prezentacija euro-tax programa pozitivno je prihvaćena, mnogi od prisutnih već su bili upoznati s njegovim prednostima, a neki sa njim već i rade.
Jedinstveni program za izračun iznosa naknade štete na automobilu, zaključili su nazočni, dobar je za sve strane jer smanjuje razlike između obračuna radionice i obračuna osiguravatelja. Predstavnici osiguravatelja potvrdili su da priznaju takve obračune i da oni nisu problem, već visina satnice koja je za većinu malih radionica premala.

Drugi dio sastanka posvećen je razgovoru o mogućnostima suzbijanja rada na crno. Rad na crno sve više raste, osobito u uvjetima krize, i oduzima i ono malo posla legalnim radionicama pa će se od Državnog inspektorata tražiti pojačana kontrola onih koji pružaju usluge popravka vozila, a nisu prijavili djelatnost.