Novi pilot projekt

Prijavite se za preuzimanje besplatnog kompostera

14:09h
0
Komposter // Foto: komunalac-kc.hr
Komposter // Foto: komunalac-kc.hr

Dodjeljivat će se prema redoslijedu zaprimanja prijava koje se podnose Komunalcu najkasnije do 15. prosinca putem elektroničke pošte (info@komunalac-kc.hr), fax-a (251-898), telefonskim pozivom (251-853) ili slanjem prijave na adresu Komunalca (sektor komunalnih usluga).

Počinje pilot projekt Kompostiranje biootpada grada Koprivnice i Komunalca koji su uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavili 500 plastičnih kompostera volumena 350 litara.

“Pozivamo građane na rajonu pet da se uključe u projekt i besplatno preuzmu svoju posudu za kompostiranje biorazgradivog otpada. Iz biljnih otpadaka od pripreme hrane i iz svoje okućnice mogu proizvoditi kvalitetan humus za upotrebu u svom vrtu”, poručili su iz Komunalca.

Komposter će se dodjeljivati prema redoslijedu zaprimanja prijava koje se podnose Komunalcu najkasnije do 15. prosinca putemcelektroničke pošte (info@komunalac-kc.hr), fax-a (251-898), telefonskim pozivom (251-853) ili slanjem prijave na adresu Komunalca (sektor komunalnih usluga).

Prijava mora sadržavati ime, prezime, OIB korisnika i šifru kupca, koja je navedena na računu za uslugu odvoza komunalnog otpada, adresu, telefonski broj i e-mail adresu.

Svi koji žele komposter moraju posjedovati okućnicu sa zelenom površinom, imati podmirene obveze prema Komunalcu i Koprivničkim vodama te ga koristiti na adresi gdje je preuzet u razdoblju od 5 godina i provoditi kompostiranje otpada prema uputama.

Pilot projektom obuhvaćene su sljedeće ulice u Koprivnici: A. Neimarevića, Božene Loborec, Čarda, Đelekovecka cesta, Đ. Sudete, F. Mraza, F. Pintarića, Gorana Vrbošića – Vrbe, Gibanična, Herešinska, I. Pevaleka, I. Sabolića, J. Reša, K. Domagoja, Ledinska, M. Grafa, M. Krleže, M. P. Miškine, M. Šimeka, Miklinovec, N. Selaka, Preložna, S. Kukeca, S. Lowyja, T. Šestaka, T. Blažeka, T. Čikovića, Trg bana J. Jelačića, Trg dr. Bardeka, Trg E. Kumičića, Trg Ivana Pavla II, Trg Z. Bartol, V. Vošickog, Zvonimira Goloba i Ž. Selingera.

 

čitam...