Problemi obrtnika zbog ‘šume’ propisa

15:29h
0
Sastanak predstavnika obrtnika i inspektora // Foto: Županijska obrtnička komora

U prostorijama Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije održan je sastanak na kojem su bili nazočni predstavnici Porezne uprave, Carine, Inspekcije rada (zaštita na radu i radni odnosi), predstavnici Komore i Udruženja obrtnika te predsjednici Cehova Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije.


Tema radnog sastanka bila je aktualna problematika vezana uz rad obrtnika po strukama te zajednička suradnja Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije i nadležnih inspekcijskih službi.

U raspravi je zaključeno da obrtnici imaju dosta problema u poslovanju koji su proizišli iz „šume” propisa koji reguliraju poslovanje obrtnika. Isto tako često postoje nedoumice u pojedinim propisima kako ih primijeniti. Poseban naglasak je stavljen na neregistrirano obavljanje djelatnosti koje je uzelo prevelikog maha i koje ugrožava normalan rad obrtnika. Obrtnici su postavljali brojna pitanja oko nekih nedoumica, a nadležni inspektori odgovarali na njih.

Jednoglasno je zaključeno da je ovaj sastanak opravdao svoj cilj i da postoje brojne teme oko kojih je potrebno razgovarati. Isto tako zaključeno je da se i ubuduće na ovaj način treba preventivno djelovati i da je moguće savjetovanje sa inspekcijskim službama uvijek, osim što nije moguće savjetovanje kada je u tijeku postupak nadzora nad nekim poslovanjem. Dogovorena je institucionalna suradnja Obrtničke komore i nadležnih inspekcija na brojnim područjima, a posebno na suzbijanju neregistriranog obavljanja djelatnosti. Zatraženo je od predsjednika Cehova da pozovu svoje članove da Obrtničkoj komori Koprivničko-križevačke županije dostavljaju što preciznije podatke o onima koji obavljaju neregistriranu djelatnost. Obrtnička komora će kao institucija djelovati prema nadležnim inspekcijama za pokretanje postupka nadzora. Zaključeno je da će se u suradnji sa inspekcijama organizirati predstavljanje novih propisa (koji se prečesto mijenjaju), a kao dobar primjer navedena je takva suradnja s Poreznom upravom.

Na kraju je zaključeno da se ovakvi sastanci organiziraju kontinuirano kako bi djelovali preventivno te da se vidi da inspekcije nisu samo represivni aparat nego i edukativni, naravno kada to pravila službe dopuštaju.

čitam...