Velika šteta

Proglašena je elementarna nepogoda u općinama Drnje, Gola i Podravske Sesvete

Elementarna nepogoda proglašena je zbog tuče koja je na navedenom prostoru nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi dana 23. svibnja 2018. godine.

11:29h
0
Nevrijeme i tuča - Virje
Foto: Čitatelj

Župan Darko Koren 30. svibnja je donio je Odluku o proglašenju elementarne nepogode tuča na području općina Drnje, Gola i Podravske Sesvete zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih tučom koja je na navedenom prostoru nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi dana 23. svibnja 2018. godine.

Sukladno članku 28. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (,,Narodne novine“ broj 73/97. i 174104.) obvezuju se općinska povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda da odmah ili u najkraćem mogućem roku izrade izvješće – prvo priopćenje s procjenom ukupne štete te isto dostave Županijskom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda, a procijenjene poljoprivredne štete unesu  Registar šteta u poljoprivredi.

Odluka se nalazi u privitku, kao i dopis upućen Ministarstvu financija i Ministarstvu poljoprivrede s ukupnim iznosom nastale štete od 3.658.474,80 kuna,  što je procijenjeno od općinskih povjerenstava.