Projekt nove Obrtničke škole u novoj mat poziciji

15:14h
0
Početkom siječnja potpisan je ugovor o obrtničkoj školi, no sve je još daleko od realizacije // foto: arhiva Koprivnica.net

Iduće okupljanje koprivničkih gradskih vijećnika bit će početkom ožujka, no izgleda da se na toj sjednici ipak neće naći prijedlog Detaljnog plana uređenja naselja Cvjetno. Naime, u njemu bi trebala biti ucrtana nova zgrada Obrtničke škole, a gradonačelnik Zvonimir Mršić kaže da u Gradskojupravi od Županije još uvijek nisu doznali kako će ona izgledati i na kojoj je površini zamišljena.

– Mislim da je dogovoren termin 7. ožujka. Nisam siguran da ćemo tada odlučivati o Detaljnom planu uređenja Cvjetno, jer između ostalog, da su se ti koji kao nešto važno rade u Županiji malo raspitali, onda bi znali da upravo smo mi čekali s donošenjem Detaljnog plana uređenja Cvjetno, da vidimo uopće kakva će obrtnička škola biti, pa da točno onda te stvarne potrebe ugradimo u Detaljni plan, a ne da napravimo preveliku ili premalu parcelu.

 

Na prošlotjednoj sjednici Odbora za izgradnju obrtničke škole upozoreno da se idejni projekt buduće koprivničke Obrtničke škole ne može završiti bez Detaljnog plana uređenja naselja Cvjetno. Bez tog prostornog dokumenta, rekao je tada projektant Mirko Patrčević iz CoArta, nema završetka Idejnog projekta škole.

– Znamo da u detaljnim planovima odnosno svim prostornim planovima postoje određene informacije, određeni uvjeti prostora koje mi kao projektanti moramo zadovoljiti, dakle tako dugo dok to nije donešeno mi ne možemo sa sigurnošću neke stvari završiti. Da bi mi mogli uvezati i predati idejni projekt, svakako nam je vrlo važna, najvažnija stvar, donošenje tog Detaljnog plana.

Da bi se gradnja škole mogla kandidirati na bilo koji natječaj nužno je imati projektnu dokumentaciju, a za nju je projektantima nužno donošenje Plana uređenja Cvjetno, koje – ako ne na sjednici u ožujku, pred Gradsko bi vijeće moglo možda tek polovicom godine.

Izvor: Radio Drava