Udruga Bolje sutra

Projektom Igrajmo se zajedno razvija se svijest donošenja odluka u korist osoba s invaliditetom

Radionica Drugačiji građani bila je namijenjena vijećnicima Općine Koprivnički Ivanec s ciljem razvijanja svijesti donošenja odluka u korist osoba s invaliditetom.

12:33h
0

Udruga osoba s invaliditetom Bolje sutra grada Koprivnice jučer je u prostorijama Općine Koprivnički Ivanec održala aktivnost projekta Igrajmo se različito.

Radionica Drugačiji građani bila je namijenjena vijećnicima Općine Koprivnički Ivanec s ciljem razvijanja svijesti donošenja odluka u korist osoba s invaliditetom i upoznaju se s postojećim zakonskim propisima u kojima se spominju prava osoba s invaliditetom.

Naglasak je stavljen na Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom UN-a posebno na članak 19. Konvencije koji u sebi sadrži Mjere koje ostvaruju pravo na život u zajednici.

Komunikacija s vijećnicima bila je interaktivna, a kroz nju su analizirali ostvareno u skladu s Konvencijom te potrebe koje će se kroz naredno razdoblje realizirati. Naglasak su stavili na prilagodbu još ne prilagođenih javnih ustanova na području njihove Općine. Radionici je prisustvovalo osam vijećnika općine Koprivnički Ivanec te predstavnici Udruge Bolje sutra. Radionicu je vodila voditeljica projekta prof. Jasmina Markić volonterka Udruge.

Partneri u projektu su Općina Koprivnički Ivanec i Dječji vrtić Vrapčić Drnje, centrala i podružnice.

Projekt je odobren na Natječaju za predlaganje programa tj. projekata udruga koji je od interesa za Koprivničko-križevačku županiju za 2018. godinu.

čitam...