AGLOMERACIJA KOPRIVNICA

Projektom vrijednim gotovo 6 milijuna kuna osigurat će se 4000 novih priključaka za vodu

Projektom se predviđa izgradnja 120 kilometara gravitacijske mreže, 40 kilometara tlačnih cjevovoda te rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže. Koprivnica je jedan od svijetlih primjera i prvih gradova u državi koja je ispunila vodno-komunalne direktive izgradnjom pročistača otpadnih voda., rekao je Josip Jozić.

14:41h
0
Predstavljanje projekta u Koprivničkim vodama //Foto: Matija Gudlin

U prostorima tvrtke Koprivničke vode predstavljena je projektna dokumentacija i aplikacijski paket za sufinanciranje od strane EU, koji se odnosi na projekt pod nazivom Aglomeracija Koprivnica.


Riječ je o projektu koji podrazumijeva rekonstrukciju i izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje za Koprivnicu te općine Drnje, Đelekovec, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Rasinju i Sokolovac.

– Projektom se predviđa izgradnja 120 kilometara gravitacijske mreže, 40 kilometara tlačnih cjevovoda te rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže. Koprivnica je jedan od svijetlih primjera i prvih gradova u državi koja je ispunila vodno-komunalne direktive izgradnjom pročistača otpadnih voda. Cilj je osigurati 4000 novih priključaka na tom području obuhvata – rekao je Josip Jozić, izrađivač studije izvedivosti.

Josip Jozić // Foto: Matija Gudlin

Mišel Jakšić, gradonačelnik Koprivnice nazvao je ovaj projekt važnim jer znači poboljšanje kvalitete života u ruralnim krajevima.

– Bez svega čovjek može nekako izdržati ali bez vode, ne. Velika je to priča na kojoj ćemo raditi, uz naše partnere. Grad je sa svojim tvrtkama jedini spreman provesti ga. Velika je to priča koja nosi novac iz Fondova EU. No, moramo biti oprezni jer se može dogoditi da imamo cijevi kroz koje prolazi voda, a nema za koga. Da se ne bi dogodilo da kad se završi, dobiveni novac mora vraćati – kazao je Mišel Jakšić.

Najavio je da će osobno koordinirati tim koji će provoditi projekt te da će jednom tjedno izvještavati o postignutim rezultatima.

Prisutan je bio i Marijan Štimac, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu u Koprivničko-križevačkoj županiji. Projekt je nazvao kvalitetnim dokumentom i podlogom za buduće radove.

– Kad govorimo o priključcima na vodoopskrbni sustav pokrivenost je 62 posto, a kad je riječ o odvodnji, pokrivenost je ispod 50 posto. Ovime će svakako broj priključaka porasti i korisnici će piti kvalitetnu vodu – kazao je Marijan Štimac, pročelnik.

Projekt vrijednosti oko 5,9 milijuna kuna, sufinanciran iz Kohezijskog fonda s 85% u tijeku je od travnja 2015.godine.

– Ovo je jedan nastavak nominacije projekata prema strukturnim i kohezijskim fondovima. Do sad smo već uzeli 25 milijuna kuna koje smo upotrijebili za izgradnju komunalne infrastrukture na našem području. Za nas ovo znači da ćemo poboljšati tu infrastrukturu bez obzira na to što imamo najmanje gubitke u cijeloj državi, a iznose 10,6 posto – objasnio je Josip Pobi, direktor KC voda.

Predviđeno je da će se s radovima krenuti iduće godine te da će biti završeni do 2021.

čitam...