Stručna pomoć

[PROMO] Nastavak uspješne provedbe projekta “UZ PORU PO POTPORU”

11:00h
0

U okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ Razvojna agencija PORA KKŽ kao regionalni koordinator za područje Koprivničko – križevačke županije u proteklih je šest mjeseci pružala stručnu pomoć u pripremi i provedbi projekata u suradnji s institucijama iz područja kulture, zdravstva, socijalnih usluga i obrazovanja te jedinicama lokalne (regionalne) samouprave. Institucije s područja Koprivničko-križevačke županije kojima je Razvojna agencija PORA KKŽ pružala stručnu pomoć u pripremi projekata prijavile su 16 projekata ukupne vrijednosti više od 76 milijuna kuna, te provode 13 projekata u vrijednosti većoj od 91,8 milijuna kuna.

Od navedenih projekata izdvajamo 8 projekata iz područja socijalnih usluga koji obuhvaćaju razvoj socijalne infrastrukture na području sva tri grada u Koprivničko-križevačkoj županiji. Još prošle godine je izvršena prijava na natječaj za rekonstrukciju i izgradnju novih objekata centara za socijalnu skrb u Koprivnici i Đurđevcu, dok se ove godine radilo na pripremi projekata kojim će se osigurati stručnjaci i kvalitetna podrška u ljudskim kapacitetima, vozilima i opremi za operativan rad planiranih novoizgrađenih objekata. U Koprivnici će se rekonstruirati i opremiti nova zgrada Obiteljskog centra kao podružnice Centra za socijalnu skrb Koprivnica, a ukupna vrijednost oba prijavljena projekta je više od 8,4 milijuna kuna. U Đurđevcu će se izgraditi potpuno nova zgrada Centra za socijalnu skrb u kojoj će se pružati usluga poludnevnog boravka za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi te za djecu i mlade s problemima u ponašanju, koje će provoditi Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje kao partner u projektu. Ukupna vrijednost prijavljenih projekata Centra za socijalnu skrb Đurđevac je više od 9,5 milijuna kuna.

Također, u Koprivnici će se izgraditi Centar za pomoć u kući koji će obuhvaćati prihvatilište za beskućnike, zatim pripremu i dostavu obroka za socijalno ugrožene skupine, kao i dnevni boravak za starije osobe. Prijavitelj projekta je Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica, a za navedeni projekt je prije nekoliko dana potpisan ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava u iznosu od 14,9 milijuna kuna čime je i službeno krenula provedba projekta.

Jedan od izuzetno važnih projekata za Koprivničko-križevačku županiju je i projekt osiguravanja sustava podrške za žrtve nasilja. Projekt „Novi početak“ kandidirala je Koprivničko-križevačka županija i vrijedan je gotovo 9 milijuna kuna. Projekt uključuje infrastrukturne radove, opremanje objekta te stručnu podršku žrtvama obiteljskog nasilja u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Nadalje, u suradnji s Općinom Legrad kao nositeljem projekta i općinama Koprivnički Bregi, Podravske Sesvete, Gola, Ferdinandovac, Koprivnički Ivanec te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Križevci, Centrima za socijalnu skrb Koprivnica i Đurđevac prijavljen je projekt „POMOĆ JE MOĆ“ vrijednosti 1,7 milijuna kuna. Projekt je prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II”. Projekt je prošao sve faze provjere te se očekuje donošenje Odluke o financiranju.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije.

čitam...