Stručna pomoć

[PROMO] Za prijavu na natječaj iz Programa ruralnog razvoja pružena stručna pomoć u pripremi 15 projekata vrijednosti 53,7 milijuna kuna

15:22h
0

U okviru otvorenog natječaja Programa ruralnog razvoja RH za tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Razvojna agencija PORA KKŽ je intenzivno tijekom proteklih nekoliko mjeseci pružala stručnu pomoć u pripremi projekata za jedinice lokalne samouprave i druga javnopravna tijela koja su bila definirana kao prihvatljivi korisnici za prijavu projekata na navedeni natječaj.

Zaključno s datumom 30. rujna 2021. godine do 12,00 sati, Razvojna agencija PORA KKŽ pružila je stručnu pomoć u pripremi 15 projekata sveukupne vrijednosti 53,7 milijuna kuna. Navedeni projekti odnose se na rekonstrukciju, izgradnju i opremanje vatrogasnih i društvenih domova, kulturnih centara, dječjih vrtića, sportskih građevina i terena i tržnica. Izgradnjom, rekonstrukcijom i opremanjem navedenih objekata povećat će se kvaliteta života stanovništva u ruralnom području te će se u sveukupno 11 jedinica lokalne samouprave osigurati kvalitetna infrastruktura za organizacije civilnog društva, ustanove i stanovništvo općenito, čime se unapređuju uvjeti za daljnji razvoj ruralnih sredina.

Svi navedeni projekti pripremljeni su u suradnji s Općinama Ferdinandovac, Gola, Gornja Rijeka, Hlebine, Kalnik, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Sveti Petar Orehovec i Virje, kao i s ustanovama i drugim javnopravnim tijelima koja djeluju na njihovom području.

Suradnja i stručna pomoć ostvarena je u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ temeljem kojeg Razvojna agencija PORA KKŽ kontinuirano pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi projekata iz ESI fondova javnopravnim tijelima s područja Koprivničko-križevačke županije, a za koji su sredstva osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 „Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

„Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije“.