prevencija

Propisane ogromne kazne za izazivanje požara kojih je ovih dana sve više

Osoba koja obavlja spaljivanje mora biti punoljetna i ne smije napustiti mjesto spaljivanja dok vatra nije u potpunosti ugašena. 

11:00h
0
Foto: Ivan Balija
Foto: Ivan Balija

Inspektor za zaštitu od požara i eksploziva Tihomir Kalaus na konferenciji za novinare predočio je problematiku zaštite od požara u okolnostima spaljivanja biljnog otpada.

Dolaskom proljeća i povoljnijih vremenskih prilika započinju i radovi na pripremanju poljoprivrednog zemljišta, uz koje je uvijek vezano i spaljivanje biljnog otpada i trave. Nažalost, tada se počinju bilježiti i događaji gdje uslijed nepridržavanja propisa dolazi do proširenja vatre van kontrole osoba koje vrše spaljivanje.

– Skrećemo pozornost da je potrebno pridržavati se odredaba Zakona o zaštiti od požara, Zakona o šumama te općinskih i gradskih odluka o mjestima i mjerama spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla – rekao je Kalaus.

Foto: Ivan Balija
Foto: Ivan Balija

Policija upozorava javnost da je:

Zabranjeno spaljivanje biljnog otpada i trave noću, za vrijeme jakog vjetra te u blizini šuma i građevina podložnih zapaljenju.

Zemljište na kojem se vrši spaljivanje potrebno je izlolirati od ostalih površina na kojima se nalaze poljoprivredne kulture, šume i građevine podložne zapaljenju kako bi se izbjegla mogućnost nekontroliranog širenja vatre.

Minimalna udaljenost mjesta spaljivanja od gospodarskih građevina mora iznositi 20 metara, a od ruba šume 50 metara.

Osoba koja obavlja spaljivanje mora biti punoljetna i ne smije napustiti mjesto spaljivanja dok vatra nije u potpunosti ugašena.

U slušaju nekontroliranog širenja vatre potrebno je odmah izvijestiti vatrogasce, policiju ili županijski centar 112 te započeti sa gašenjem.

Za ne pridržavanje gore navedenog propisana je novčana kazna za fizičku osobu u iznosu od 15.000 do 150.000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana ako se radi o namjernom izazivanju požara, odnosno novčana kazna od 2.000 do 15.000 kuna ako se radi o nehajnom izazivanju požara.

Za pravnu osobu koja propustom izazove požar predviđena je kazna u iznosu od 15.000 do 150.000 kuna te novčana kazna u iznosu od 2.000 do 15.000 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi. 

Novčanom kaznom od 30.000 do 70.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja nije šumoposjednik ako u šumi ili na šumskom zemljištu te na zemljištu 50 metara od ruba šume loži otvorenu vatru i pali drveni ugljen.

Novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja nije šumoposjednik ako u šumi ili na šumskom zemljištu te na zemljištu 50 metara od ruba šume loži otvorenu vatru i pali drveni ugljen.

Isto tako, odlukom jedinice lokalne i područne samoupravemogu biti propisane novčane kazne za pravne osobe u iznosu do 10.000 kuna, za obrtnike do 5.000 kuna, a za fizičke osobe do 2.000 kuna. 

čitam...
Loading...