županijski crveni križ:

Provedbom projekta ‘Mali humanitarko’ potičemo učenike na humanitarno pomaganje od malih nogu

13:03h
0
Mali humanitarko
U ljeto 2019. godine učenici su sudjelovali u školi Malog humanitarka u odmaralištu na Pagu

Projekt ‘Mali humanitarko’ prvi je projekt Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije, a odobren je u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na temelju provedenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga ‘Osnaživanje doprinosa organizacija civilnog društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije’ i Odlukom o financiranju projekata Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ugovor je potpisan 4.3.2019. u Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske, a ukupna vrijednost projekta je 557.454,37 kuna od čega 58.284,87 kuna financira Društvo Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije.

Provedba projekta počela je 5.3.2019. i traje do 4.3.2021. godine, a partneri u projektu su gradska društva Crvenog križa Koprivnica, Križevci i Đurđevac te osnovne škole Koprivnički Ivanec, Ljudevita Modeca, Križevci i Molve.

Ciljevi projekta su osnaživanje partnerstva Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije sa školama te lokalnom i regionalnom zajednicom i povećanje uloge Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije u razvoju kompetencija i aktivnog sudjelovanja djece i mladih u području održivog razvoja te humanitarnog pomaganja i volontiranja.

Mali humanitarko
Posjet Edukacijskom centru HCK Zagreb u rujnu 2019. – vježba prve pomoći

U sklopu projekta u proteklih godinu i pola, odrađene su aktivnosti usmjerene na edukacije učenika o humanitarnom pomaganju i volonterstvu, a jedna od njih bio je posjet sudionika projekta ‘Mali humanitarko’ Gradskom društvu Crvenog križa Rovinj gdje su se upoznali s njihovim djelovanjem na području humanitarnog rada i volonterstva. Tijekom boravka u Rovinju provedena je i radionica na kojoj su osmišljeni edukativni materijali za provedbu Sata odgoja za humanost, plan i program rada projekta te sadržaj promotivne brošure.

U partnerskim osnovnim školama osnovane su skupine sa po 5 učenika za koje je organizirana škola ‘Mali humanitarko’ na Pagu gdje su naučili sve o radu Crvenog križa u Hrvatskoj i svijetu, načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog Polumjeseca, osnovama Prve pomoći, trgovanju ljudima, predrasudama i diskriminaciji. U rujnu 2019. godine posjetili su i Edukacijski centar Crvenog križa u Zagrebu gdje su, kroz interaktivni i multimedijski sadržaj, saznali zanimljivosti o dobrovoljnom darivanju krvi, interventnim timovima Crvenog križa koji sudjeluju u kriznim situacijama, opasnostima na internetu, ovisnosti o alkoholu i drogama, povijesti humanitarnih organizacija te o istaknutim humanitarcima u povijesti.

Mali humanitarko
U veljači 2020. organizirane su radionice u partnerskim školama na kojima su učenici izradili kasice

Učeničkim skupinama ‘Mali humanitarko’, u novoj školskoj godini pridružilo se još 5 učenika te je i za njih organizirana edukacija o Crvenom križu nakon koje su svi zajedno izradili kasice za prikupljanje novčanih donacija u školama.

Uz pomoć mentora i koordinatora projekta organizirali su humanitarne akcije u školama na kojima su prikupili prehrambene namirnice i higijenske potrepštine, a kasnije i rabljenu odjeću. Sve što je prikupljeno u školama dostavljeno je u gradska društva Crvenog križa Koprivnica, Križevci i Đurđevac gdje su učenici pomagali djelatnicima i volonterima prilikom podjela paketa korisnicima. Na taj način su, sudjelovanjem u radu gradskih društava Crvenog križa, stekli dragocjeno iskustvo u humanitarnom pomaganju, a svi su se vrlo predano uključili u pakiranje paketa te zaključili da je odličan osjećaj kad učiniš dobro djelo i uistinu nekome pomogneš svojim radom

Do kraja projekta, koji završava u ožujku 2021. godine, u planu je da članovi učeničkih skupina Mali humanitarko u sve tri partnerske osnovne škole, organiziraju još jedno prikupljanje hrane i higijene za korisnike gradskih društava Crvenog križa Koprivnica, Križevci i Đurđevac kako bi im barem malo uljepšali nadolazeće blagdane.

Svakoj od tri partnerske škole nabavljeno je po jedno prijenosno računalo i jedan fotoaparat za vođenje evidencije provedenih aktivnosti, a za potrebe DCK Koprivničko-križevačke županije kupljeno je službeno vozilo za provođenje Sata odgoja za humanost u osnovnim školama na području županije, obilazak partnera u sklopu projektnih aktivnosti, te za prijevoz prikupljenih donacija iz škola u socijalne samoposluge.

Mali humanitarko
Mali humanitarko

Održavanje Sata odgoja za humanost počelo je u rujnu 2019. godine te je do kraja školske godine 2019/2020 održan za ukupno 1.003 učenika u 57 petih razreda na području Koprivničko-križevačke županije i to u osnovnim školama Đuro Ester, Braća Radić i Antun Nemčić Gostovinski u Koprivnici te u osnovnim školama u Goli, Virju, Kalniku, Koprivničkim Bregima, Gornjoj Rijeci, Vladimira Nazora i Ljudevita Modeca u Križevcima, Svetom Petru Orehovcu, Molvama, Novigradu Podravskom, Legradu, Rasinji, Đelekovcu, Hlebinama, Drnju, Kalinovcu, Koprivničkom Ivancu, Kloštru Podravskom, Podravskim Sesvetama, Ferdinandovcu, Đurđevcu i Svetom Ivanu Žabno.

Za veći dio učenika, Sat odgoja za humanost održan je u učionicama, a za 211 učenika u 13 razreda kroz virtualnu učionicu, s obzirom da su od 16. ožujka do 23. svibnja sve škole u Hrvatskoj bile zatvorene zbog epidemije koronavirusa.

Zahvaljujući dobroj suradnji sa školama i razrednicima, učenicima je preko platformi za on-line nastavu, poslana prezentacija izrađena u sklopu projekta kroz koju su učenici saznali informacije o osnivačima Crvenog križa, važnim datumima u povijesti Crvenog križa te o radu gradskih društava Crvenog križa Koprivnica, Križevci i Đurđevac. Učenici su odlično prihvatili provođenje sata, a posebno rješavanje on-line kvizova osmišljenih kao elektronsku inačicu radnih listića za ponavljanje naučenog. Za rješavanje kvizova bili su im potrebni mobilni uređaji ili tableti s instaliranim čitačem QR koda što se pokazalo i kao dobro rješenje u vrijeme održavanja nastave kroz virtualne učionice. Neki od učenika bili su posebno nadahnuti te su izradili i nekoliko crteža vezanih uz djelovanje Crvenog križa i volontera što nas je posebno oduševilo.

Sat odgoja za humanost osmišljen je s ciljem informiranja učenika o važnosti Crvenog križa u društvu te poticanja učenika na humanitarno djelovanje u lokalnoj zajednici kako bi i kasnije kroz život bili osviješteni za socijalne probleme u društvu. Sat odgoja za humanost provodila je Antonija Habajec zaposlena u sklopu projekta, koja je sudjelovala i u svim ostalim aktivnostima organiziranim u školama i gradskim društvima Crvenog križa Koprivnica, Križevci i Đurđevac.

‘Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske’.

Stajališta izražena u ovom tekstu isključiva su odgovornost Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Mali humanitarko
U ljeto 2019. godine učenici su sudjelovali u školi Malog humanitarka u odmaralištu na Pagu gdje su vježbali i prvu pomoć

 

Mali humanitarko
Održavanje sata odgoja za humanost u školama od rujna 2019. do ožujka 2020.

 

Mali humanitarko
Održavanje sata odgoja za humanost u školama od rujna 2019. do ožujka 2020.

 

Mali humanitarko
U veljači 2020. organizirane su radionice u partnerskim školama na kojima su učenici izradili kasice

 

Mali humanitarko
Održavanje sata odgoja za humanost u školama od rujna 2019. do ožujka 2020.

 

Mali humanitarko
U prosincu 2019. i rujnu 2020. organizirane su akcije prikupljanja donacija hrane, higijene i odjeće u partnerskim školama

 

Mali humanitarko
U prosincu 2019. i rujnu 2020. organizirane su akcije prikupljanja donacija hrane, higijene i odjeće u partnerskim školama
Mali humanitarko
U veljači 2020. organizirane su radionice u partnerskim školama na kojima su učenici izradili kasice
Mali humanitarko
Posjet Edukacijskom centru HCK Zagreb u rujnu 2019. – vježba prve pomoći
Mali humanitarko
U travnju 2019. održana radionica za izradu edukativnih materijala u Rovinju
Mali humanitarko
U ljeto 2019. godine učenici su sudjelovali u školi Malog humanitarka u odmaralištu na Pagu
Mali humanitarko
U prosincu 2019. i rujnu 2020. organizirane su akcije prikupljanja donacija hrane, higijene i odjeće u partnerskim školama
Mali humanitarko
Posjet Edukacijskom centru HCK Zagreb u rujnu 2019.