Put kroz repašku šumu – 120 godina lovstva

23:00h
0
Repaška šuma snimljena 1960. godine iz pravca šumarije prema mostu na Dravi

Prašni put, hrastovi u visini, automobil u daljini, slika je Repaša, odnosno Repaške šume snimljena 1960. godine iz pravca šumarije prema mostu na Dravi. Asfalta još nije bilo.

Prema www.lovac.info: ”lovište Repaš spominje se još u 19. stoljeću (1891. godine) kada je bilo u zakupu četvorice lovaca iz Zagreba narazdoblje od 10 godina. U to vrijeme u lovištu je odstrijeljen i prvi jelen, a od ostale divljači spominje se tada i srneća divljač te zečevi, fazani i poljske jarebice.

Početkom 20. stoljeća (1906. godine) lovište Repaš bilo je u zakupu stranaca Fischera i Kropfa iz Kassela te u zakupu grofa Bombellesa st. s fazanerijom koja je bila na zavidnoj razini. Kasnije je lovište u zakupu Pongratza koji je jedno vrijeme zadržao razinu fazanerije te je konačno došlo do gašenja zbog promjene životnog prostora. Prelaskom sastojina u starije dobne razrede došlo je do smanjenja površina pogodnih za opstanak fazana, a njihovo mjesto postupno su počeli nastanjivati pripadnici visoke divljači jelen obični, srna obična i divlja svinja, koja je u početku bila samo prolazni gost iz susjedne Mađarske.

Od 12. kolovoza 1948. godine na površini od 8100 ha formirano je uzgojno lovište Repaš s kojim gospodari Šumarija Repaš, dakle već punih 60 godina.

Godine 1949. u Repašu je osnovan prvi uzgojni centar za umjetni uzgoj fazana u organizaciji šumarske struke, a po sustavu klasične metode (leženje i uzgoj fazanskih pilića pomoću kokošjih kvočki) s pomoćnim pogonima peradarstvo i kunićarstvo.

Danas državno lovište broj: VI/9 – Repaš ima površinu 6313 ha, a ustanovljeno je Odlukom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva 27. siječnja 2006. godine. Dana 16. ožujka 2006. godine sklopljen je ugovor o povjeravanju izvršenja prava lova u državnom otvorenom lovištu Hrvatskim šumama, Upravi šuma Podružnici Koprivnica, Šumariji Repaš na razdoblje od 30 godina. Lovište Repaš bogato je visokom divljači i lovcima je moguće organizirati lov na jelensku i srneću divljač te divlju svinju, a od pernate divljači na divlju patku, gusku i lisku.”

Pa, evo, kad prođete onuda, da i to znate. To da Repaš ove godine ima 120-godišnjicu lovstva.

Skidamo kapu i pušku!

čitam...