ZAINTERESIRANI?

Raspisan je poziv za izbor članova Savjeta mladih, Janči: Upravo će oni promišljati kako obogatiti život u Đurđevcu

Prijedlozi kandidata s potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti osobno ili putem pošte na navedenu adresu u roku od 14 dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Grada Đurđevca

10:18h
0
Foto: Grad Đurđevac

Gradsko vijeće Grada Đurđevca raspisalo je Javni poziv za izbor članova Savjeta mladih Grada Đurđevca i njihovih zamjenika. Na gradskim stranicama objašnjeno je kako se Savjet osniva kao savjetodavno tijelo Gradskoga vijeća koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih.


– Upravo su članovi Savjeta mladih ti koji će promišljati o tome kako sadržajno obogatiti život mladih u Đurđevcu i našim prigradskim naseljima te će u svojim zamislima i inicijativama imati svu podršku Grada i gradskih stručnih službi. Cilj je da se i što više mladih uključi u kreiranje programa za gradske manifestacije, u organizaciju predstava, tribina i drugih programa – kazao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Kandidate mogu predlagati udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Hrvatskoj i neformalne skupine mladih. Kandidati mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem u Đurđevcu koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od 15 do 30 godina života i kao takvi imaju pravo biti birani za člana ili zamjenika Savjeta.

– Prijedlozi kandidata s potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti osobno ili putem pošte na navedenu adresu u roku od 14 dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Grada Đurđevca – poručuje gradsko vodstvo, a detalje javnog poziva pogledajte ovdje.

čitam...