JAVNI POZIV

Raspisan poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti poljoprivrednicima

Potpore male vrijednosti u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji mogu se ostvariti za mjere potpore u biljnoj proizvodnji i za potpore u stočarstvu.

11:51h
0
Ilustracija // Foto: Općina Pitomača

Virovitičko-podravska županija raspisala je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora malih vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Korisnici potpora su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri APPRRR u Virovitičko-podravskoj županiji koja imaju sjedište/prebivalište na području županije. Poljoprivredne površine i poljoprivredna proizvodnja za koju traže potporu na području mora biti na području županije.

MARKETING EPODRAVINA.HR

Potpore male vrijednosti u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji mogu se ostvariti za mjere potpore u biljnoj proizvodnji (kalcizacija kiselih tala, sustavi za navodnjavanje, sustavi za obranu od tuče, nabavka oprema za proizvodnju cvijeća, povrća, gljiva i jagoda u zaštićenom prostoru, nabavka opreme za berbu povrća, voća, cvijeća i jagoda, nabavka folija za proizvodnju povrća i jagoda na otvorenom, nabavka opreme za zaštitu i njegu bilja, nabavka za potrebe odvodnjavanja/isušivanja tla) i za potpore u stočarstvu (građenje i rekonstrukcija kapaciteta za odlaganja stajskog gnoja, kupnja silosa, nabavka muzne opreme, mljekovodi i oprema za hlađenje i skladištenje mlijeka, nabavka opreme za preradu i pakiranje mesa, nabavka materijala i opreme za ograđivanje prostora za uzgoj stoke na otvorenom, nabavka steonih junica).

Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu koji se može pronaći na službenoj stranici Virovitičko-podravske županije, odnosno pisano na adresu – Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredi i europske fondove, Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica.

Ostala dokumentacija može se preuzeti ovdje.

čitam...