Raspored odvoza komunalnog otpada

Obveznici davanja otpada dužni su u određeni dan, prema utvrđenom planu odvoza otpada, posude i vreće s otpadom iznijeti do 7,00 sati, odnosno do 6,00 sati u ljetnim mjesecima (01.06. – 31.08.), ispred ulaza svojih objekata na liniji građevinskog pravca, odnosno na pristupno mjesto za odvoz otpada.

Otpad se predaje u tipiziranim plastičnim posudama na kotačima izrađenim prema normi EN 840 (ova oznaka mora biti otisnuta na posudi) ili u plastičnim vrećama. Tipizirana posuda može se nabaviti u GKP Komunalac d.o.o na adresi I. Česmičkog 28  (tel. 048/644-262).

U posude za otpad zabranjeno je odlagati građevinski otpad i zemlju, tekuće tvari, žar, staklo, lešine životinja, podrumsko, dvorišno i tavansko smeće u većim količinama, ambalažni otpad (papir, karton, PET, staklenu, i metalnu ambalažu), zeleni otpad i opasni otpad (zauljena ambalaža od motornih ulja, salonit ploče, ambalaža od pesticida, boja i lakova i sl.).

Obavijest o odvozu komunalnog otpada za vrijeme blagdana

Obavještavamo Vas  o zamjenskom terminu odvoza komunalnog otpada za blagdane kako slijedi:

Datum Blagdan Zamjenski termin odvoza
01.11.2017. Svi sveti 04.11.2017. (subota)
25.12.2017. Božić 23.12.2017. (subota)
01.01.2018. Nova godina 30.12.2017. (subota)

Na blagdan Svetog Stjepana 26.12.2017. odvoz komunalnog otpada će se obaviti po redovitom rasporedu.

Raspored odvoza otpada po danima:

PONEDJELJAK

A. G. MATOŠA I. G. KOVAČIĆA OPATIČKA
A. MIHANOVIĆA I. GENERALIĆA (zgrada) PAVELINSKA
A. ŠENOE I. GUNDULIĆAISTARSKA PODRAVSKA ULICA
BILOGORSKA J. KOZARCA PRELOŽNA
J. REŠA R. HORVATA
CVJETNA K. DOMAGOJA S. KUKECA
ČARDA K. HEGEDUŠIĆA ST. BREŽANEC
D. BANOVEC KRALJA KREŠIMIRA – dio SVILARSKA
DALMATINSKA KOLODVORSKA ŠPOLJARSKA
DUBOVEC LJ. POSAVSKOG T. BLAŽEKA
ĐELEKOVEČKA CESTA LJ. GAJA T. ŠESTAKA
G. BANOVAC M. KRMPOTIĆA TARAŠĆICE
G. KARLOVČANA M. VIRIUSA TRG B. J. JELAČIĆA
HEREŠIN MAROFSKA V. NAZORA
HEREŠINSKA N. BREŽANEC V. PAVLOVIĆA
HRVATSKE DRŽAVNOSTI N. TESLE ZRINSKI TRG

 

UTORAK

B. BUŠIĆA K. BRANIMIRA VINICA
ČAKOVEČKA KALNIČKA VINIČKI DOL
ČOMBOROV PUT KOZARNJAK VINOGRADSKA (šturc)
DOMŽALSKA ULICA KUNOVEC BREG VINOGRADSKA do strelišta s odvojcima
DUB. BREG LEDINSKA VOĆARSKI PUT
DUBOVEČKI DOL LUDBREŠKA VRBICA
F. SUPILA LUDBREŠKI ODVOJAK ZAGREBAČKA – dio
GIBANIČNA MARIJANSKA ZGRADA IZA WEST CENTRA
I. TRUBELJE MOČILE ZVIRIŠĆE
I. VINIČKI ODVOJAK N. SERTIĆA I. ČESMIČKOG
II. VINIČKI ODVOJAK PETERANSKA CESTA
J. BEDENIKA T. PROSENJAKA
(od podvožnjaka do kraja rasadnika)
J. SIRUTKE TINA UJEVIĆA
JAGNJEDOVAC VARAŽDINSKA

 

SRIJEDA

BRAĆE MALANČEC LOGORIŠČE (Reka) S. RADIĆA (Reka)
CIGLANA LJ. GAJA (Reka) S. MIKLAUŽIĆA
CINDERIŠĆE MAŽURANIĆEV TRG (Reka) S. SULIMANOVIĆA
CRNOGORSKA MIRE BANO (Starigrad) STAROGRADSKA (Reka)
DRAGANOVEC MIRNI DOL (Starigrad) STAROGRADSKA
F. GALOVIĆA (Reka) MLINARSKA SV. TRI KRALJA
GALOVIĆEV BREG (Starigrad) NEMČIĆEV DOL SVETI VID
HERCEGOVAČKA PIONIRSKA ŠIROVICE
HRVATSKIH BRANITELJA PLANINARSKA
I. HIRŠLA POD LIPAMA T. HANA
I. MEŠTROVIĆA PODOLICE TRAKOŠĆANSKA
KAMENGRADSKA PRVOG MAJA (Reka) TRG K. ZVONIMIRA (Reka)
KOLODVORSKA (Reka) PRVOMAJSKA TRG K. KREŠIMIRA – dio
KOPRIVNIČKA (Starigrad) RADNIČKA CESTA TRG MLADOSTI
KREŠIMIROVA RATARSKA ULICA HRASTOVA
KRIŽEVAČKA CESTA REČKO POLJE VINIČKA ULICA
KRIŽEVAČKA ULICA RUDARSKA (Starigrad) VINODOLSKA S ODVOJCIMA
LIPANJSKA RUDEŠINKIN BREG ZAGORSKAČETVRTAK

A. NEIMAREVIĆA I. SABOLIĆA POLJANE (Kop. Bregi)
A. ŠENOE (Kop. Bregi) I. TRNSKOG PROLJETNA
BAJER K. ZRINSKA REBERINSKA
BEČ KOLEDINEC SOKOLSKA
BJELOVARSKA s odvojcima KOLODVORSKA (Kop. Bregi) ŠKOLSKA
BRAĆE RADIĆ KRALJICE JELENE TOME ČIKOVIĆA
DIO RADNIČKE CESTE M. GRAFA TRG DR. BARDEKA
DORE PEJAČEVIĆ M. GUPCA TRG E. KUMIČIĆA
Đ. ESTERA M. KRLEŽE TRG SV. ROKA (Kop. Bregi)
Đ. SUDETE M. ŠIMEKA VINKA ČESIJA
FRANJE MRAZA MAGDALENSKA V. NAZORA (Kop. Bregi)
F. PINTARIĆA MIKLINOVEC V. VOŠICKOG
F. RUSANA MOSNA VIJEČNIĆKA
FRANKOPANSKA N. SELAKA VINOGRADSKA (Kop. Bregi)
FRANJEVAČKA OMLADINSKA (Kop. Bregi) Ž. SELINGERA
GORIČKA OMLADINSKA NASELJA:
I. MAŽURANIĆA ORUŽANSKA BOTOVO
I. PEVALEKA PETRA SVAČIĆA DRNJE
TRG I. PAVLA II TRG ZLATE BARTL TORČEC
Dr.A.HEINRICHA

 

PETAK

A. NEMČIĆA I.ĐURKANA POTOČNA
A. STARČEVIĆA  I. MEŠTROVIĆA OD BASARIČEKOVE
(7, 9, 12, 12a, 14, 17, 18, 18a, 18b, 19, 20, 21, 23, 24a, 24b, 26, 26a, 28)
SAJMIŠNA
B. RADIĆ (Kop. Bregi) IVANJSKA CESTA SEVEROVEC
BILOGORSKA ULICA (Bakovčice) IVANJSKA ULICA ŠKOLSKA ULICA (Bakovčice)
DRAVSKA J. J. STROSSMAYERA TRG K. ZVONIMIRA
(1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27)
DUGA ULICA JEDUŠEVAC TRG. K. ZVONIMIRA (5, 6, 7, 8)
Đ. BASARIČEKA KOPRIVNIČKA ULICA
(Bakovčice)
TRG K. KREŠIMIRA – dio
LJ. GAJA (Kop. Bregi) TRG K. TOMISLAVA
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
F. GALOVIĆA M. GUPCA (Kop. Bregi) TRG PODRAVSKIH HEROJA
F. GAŽIJA M. P. MIŠKINE (Kop. Bregi) TRG SLOBODE 1, 2 i 6
FLORIJANSKI TRG M.P. MIŠKINE VINOGRADSKA ULICA (Bakovčice)
GLOGOVAC OBRTNIČKA VINOGRADSKI ODVOJAK (Bakovčice)
ŠTAGLINEC A. DANIČIĆA KOLODVORSKA
PRAVEDNIKA MEĐU NARODIMA B.WOLFA J. BUKOVČANA