Crtice iz povijesti

Rimske ceste na području grada Koprivnice i okolice

12:30h
0

Sjeverno od današnjeg Kunovec Brega pronađen je trag antičke ceste. Cesta je od tamo išla do današnjeg koprivničkog prigradskog naseja Draganovca, gdje je postojalo rimsko naselje.

Najznačajnija prometnica koja je u doba Rimljana prolazila Podravinom bila je magistralna cesta Ptuj (Poetovio) – Osijek (Mursa). Ova cesta je od Ptuja vodila do Ludbrega (Iovia Botivo), najvažnijeg antičkog naselja u Podravini. Iovia Botivo se smjestila na sjecištu rimskih putova. Jedan je put vodio prema Varaždinskim Toplicama (Aquae Iasae), a drugi prema lokalitetu Ferenčica kod Preloga u Međimurju, gdje je u 20. stoljeću pronađen veliki kompleks antičkih ladanjskih vila.

Magistralna je cesta od Ludbrega išla do Kunovec Brega (mutatio Sunista). Tamo je dijelom istražena ranocarska paljevinska nekropola koja je bila u upotrebi od kraja I. do sredine II. stoljeća.

Sjeverno od današnjeg Kunovec Brega pronađen je trag antičke ceste. Cesta je od tamo išla do današnjeg koprivničkog prigradskog naseja Draganovca, gdje je postojalo rimsko naselje (mutatio Piretis ili Petitur). Tu su utvrđeni ostaci antičke arhitekture.

Za oba rimska naselja u okolici Koprivnice, tj. na prostoru Kunovec Brega (Sunista) i u Draganovcu (Piretis ili Peritur) osim i danas vidljivih tragova, detalje možemo saznati iz dokumenata o rimskim cestama (Antoninijev itinerar, Jeruzalemski itinerar i Tabula Peut ingeriana).

ePodravina35-tabula peutingeriana-dio oko Koprivnice
Tabula peutingeriana – dio oko Koprivnice

Prema arheološkim nalazima i istraživanjima utvrđeno je da su oba naselja bila na cesti koja je spajala Ptuj (Petovio) s Osijekom (Mursa) i bila je najvažnija antička prometnica na ovom prostoru. Uz nju područjem Koprivnice prolazilo je i nekoliko lokalnih komunikacija (prema Dravi, Bilogori…) koje su se križale s ondašnjom podravskom magistralnom cestom. Vicinalna rimska cesta je prolazila dolinom potoka Komarnice, kod današnjeg Novigrada Podravskog je sjekla magistralu i nastavljala dalje preko današnjih Delova do okolice današnje Gole, u blizini koje je kraj sela Novačka nađena skupina antičkih tumula. Na podravskoj magistrali se nalazilo još nekoliko rimskih naselja Mansio Lentolis se pokušava staviti u blizinu Virja, a Carodunum u širu okolicu Pitomače.

 

čitam...