muzej

Robert Čimin postao je doktor znanosti, disertacija temeljena na arheološkim istraživanjima bit će korisna i za povjesničare

Tema rada vezana je uz desetogodišnje arheološko istraživanje diljem Podravine, odnosno područje Komarničkog arhiđakonata.

08:54h
0
Foto: Grad Koprivnica

Ravnatelj Muzeja grada Koprivnice Robert Čimin obranio je 30. rujna na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorski rad pod nazivom Razvoj i prostorna organizacija srednjovjekovnih posjeda na području Gornje Komarnice.


Tema rada vezana je uz desetogodišnje arheološko istraživanje diljem Podravine, odnosno područje Komarničkog arhiđakonata koji je u Popisu župa zagrebačke biskupije 1501. godine podijeljen na Gornju (Superior) i Donju Komarnicu (Inferior Kamarcza). Na tom je području upravna organizacija kroz srednji vijek često bila nejasna, a crkvena gotovo nepromijenjena od 1334. godine pa do kraja srednjega vijeka.

Najvećim dijelom rad je temeljen na autorovim arheološkim istraživanjima, a primijenjen je i interdisciplinarni pristup, sistematično i kritički su obrađeni poznati arheološki i povijesni podaci te se donose i nove spoznaje o pojedinim nalazištima, kao i o ukupnoj prostornoj organizaciji istraživanog prostora.

Velik doprinos predstavlja i kvalitetna tipološko-kronološka analiza pokretnih i nepokretnih arheoloških nalaza uklopljena u više poglavlja disertacije, te će predstavljati komparativnu građu i drugim arheolozima u njihovim istraživanjima.

Znanstveni doprinos disertacije značajan je ne samo usko za arheološku struku, već i za istraživače iz drugih znanstvenih područja, jer se u disertaciji donose nove spoznaje o ubikaciji naselja, crkvi i utvrda i razni podaci koji su relevantni za povjesničare i povjesničare umjetnosti.

Foto: Grad Koprivnica
Foto: Grad Koprivnica

čitam...