Vlasnici imaju i mogućnost legalizacije

RUŠENJE ‘BAJTICA’ Građevinska inspekcija utvrdila 78 ilegalnih objekata na Šoderici, no neće se sve morati rušiti, evo kakva je situacija

Do danas je izdano svega nekoliko rješenja o legalizaciji. S obzirom na to da veći dio zaprimljenih zahtjeva nije kompletan, u ovom trenutku je teško procijeniti koliko će zahtjeva biti pozitivno riješeno, odnosno koliko će objekata biti ozakonjeno, poručuju iz Županije. 

16:00h
0
Foto: Matija Gudlin
Stara Šoderica // Foto: Matija Gudlin

Prošli smo tjedan objavili članak o rušenju vikendica na ‘staroj’ Šoderici, području koje geografski prirada Općini Drnje.

Potaknuti time, odlučili smo saznati za koliko je točno nadležno Ministarstvo odnosno građevinska inspekcija utvrdila da se ‘bajtica’ mora ukloniti jer nisu legalizirane.

Prema tome, spomenuta inspekcija je u svibnju i lipnju obavila nadzor građevina izgrađenih na zapadnoj i južnoj obali jezera Šoderica te donijela rješenja za uklanjanje za 78 građevina.

– Prema Prostornom planu uređenja Općine Drnje građevine koje se nalaze u zoni mješovite stambene namjene imaju mogućost legalizacije, dok njih 20-ak koji se nalaze u zoni planiranoj za eksploataciju, trebat će ukloniti svoje građevine – rekli su nam u ministarstvu.

Foto: Matija Gudlin
Ivan Štefanac – Raca ostaje bez doma jer se njegova ‘bajtica’ nalazi u eksploatacijskoj zoni // Foto: Matija Gudlin

Kako su nam rekli u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko–križevačke županije, stiglo je je 60-ak zahtjeva za izdavanje rješenja  za legalizaciju objekata na području stare Šoderice odnosno južnoj i zapadnoj obali jezera.

– Od navedenih zahtjeva veći dio se nalazi na području katastarske općine Botovo, a manji dio na području katastarske općine Torčec. Nakon pregleda zaprimljenih zahtjeva, utvrđeno je da za manji dio zaprimljenih zahtjeva neće biti moguće izdati rješenje o izvedenom stanju, jer se lokacije nezakonito izgrađenih objekata nalaze ili na površini koja je prostornim planom označena kao eksploatacijsko polje ili su izvan površine koja je prostornim planom označena kao izdvojeno građevinsko područje izvan naselja – kazali su u Županiji.

Foto: Matija Gudlin
Neki od objekata mogu se i legalizirati pa ih vlasnici neće morati rušiti // Foto: Matija Gudlin

Spomenimo i to da se područje cijelog jezera Šoderica nalazi unutar zaštićenog dijela prirode, Regionalnog parka Mura–Drava.

– Do danas je izdano svega nekoliko rješenja o legalizaciji. S obzirom na to da veći dio zaprimljenih zahtjeva nije kompletan, u ovom trenutku je teško procijeniti koliko će zahtjeva biti pozitivno riješeno, odnosno koliko će objekata biti ozakonjeno – poručuju iz Županije.