Zeleno želimo

Kombinacijom kulturne baštine i uzbudljivih sadržaja do novih turističkih potencijala u Ludbreškom kraju

Glavni cilj projekta je stvoriti i implementirati nove turističke sadržaje na projektnom području na temelju aktivnog uključivanja kulturne i prirodne baštine, u kombinaciji s uzbudljivim sadržajem iz zaleđa tj. ruralnih krajeva koji okružuju gradove, te ciljnim skupinama omogućiti nova iskustva i, s druge strane, učinkovitije ponuditi nasljeđe i sadržaj u zaleđu kroz održivi turizam.

15:22h
0
Foto: ludbreg.hr

U sklopu projekta Povezivanje zelene turističke ponude zaleđa s registriranom prirodnom i kulturnom baštinom, akronim ZELENO ŽELIMO održan je Kick-off sastanak koji je organiziran od strane vodećeg partnera projekta Poljoprivredno-šumarski institut Murska Sobota (KGZMS).

Dvodnevni sastanak održan je u blizini Murske Sobote (Turistička farma Tremel, Bokrači), koja je projektnim partnerima ponudila izuzetno gostoprimstvo izvan centra grada uz izvrsnu ponudu domaćih kulinarskih proizvoda i iskustva zaleđa, što je također jedan od ciljeva projekta.

Projekt ZELENO ŽELIMO odobren je u okviru 2. poziva Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska, a provodit će se od rujna 2017. do veljače 2020. godine. U projektu uz vodećeg partnera KGZMS sudjeluju i slijedeći partneri: ITC – Inovacijsko tehnološki klaster Murska Sobota, Ustanova Marianum Veržej, Zavod za zaštitu okoliša i turizma Dobrovnik, Grad Ludbreg, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Varaždin, Turistička zajednica grada Varaždina te 4 pridružena partnera, po 2 na svaki strani granice.

Glavni cilj projekta je stvoriti i implementirati nove turističke sadržaje na projektnom području na temelju aktivnog uključivanja kulturne i prirodne baštine, u kombinaciji s uzbudljivim sadržajem iz zaleđa tj. ruralnih krajeva koji okružuju gradove, te ciljnim skupinama omogućiti nova iskustva i, s druge strane, učinkovitije ponuditi nasljeđe i sadržaj u zaleđu kroz održivi turizam.

Prvi dan sastanka bio je posvećen pravilima provedbe projekta, načinu rada i komunikaciji između partnera u projektu. To je upravo osnova za osiguravanje uspješne provedbe projekta u skladu sa smjernicama u provedbenoj dokumentaciji programa. Drugi dan bio je posvećen radionicama i pripremi prvih dostignuća projekta, kao što su analiza stanja sa akcijskim planom, animacijske radionice i razvoj turističkog proizvoda te realizacija investicija u registriranim objektima kulturne baštine.