Sastalo se Kulturno vijeće Koprivničko-križevačke županije

14:10h
0

Članovi Kulturnog vijeća Koprivničko-križevačke županije sastali su se u ponedjeljak u zgradi Županije. Razmatrali su pristigle prijave za projekte i programe javnih potreba u kulturi Koprivničko-križevačke županije za 2011. godinu.

Na sam poziv pristiglo je preko 90 različitih zahtjeva, a najviše u području financiranja izdavačke djelatnosti i organiziranja različitih manifestacija. Određeni su prioriteti, a konačna raspodjela sredstava očekuje se nakon donošenja proračuna. 

Na sastanku je za zamjenicu predsjednika izabrana Ljiljana Vugrinec iz Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica, koja će mijenjati predsjednika Hrvoja Petrića tijekom njegovog boravka u SAD-u.