rezultati sastanka

Svaki sedmi stanovnik u Podravini i Prigorju učlanjen je u knjižnicu ili bibliobus

Također, Koprivničko-križevačka županija, jedan je od tri najvažnija financijera narodnih knjižnica i bibliobusa, uz njihove osnivače – gradove i općine, te uz Ministarstvo kulture, zahvaljujući čijoj sustavnoj i dugogodišnjoj podršci županijske knjižnice i ostvaruju ovako zapažene rezultate.

15:17h
0
Foto: Knjižnica Koprivnica

U Knjižnici i čitaonici ‘Fran Galović’ Koprivnica održan je redovni radni sastanak ravnateljica narodnih knjižnica s područja Koprivničko-križevačke županije.

Prisustvovale su mu ravnateljice Dijana Sabolović-Krajina iz Koprivnice i Marjana Janeš-Žulj iz Križevaca, te po prvi put kao nove v.d. ravnateljice knjižnica u Đurđevcu i u Gornjoj Rijeci –  Martina Makar i Marija Posavec, kao i Ljiljana Vugrinec, voditeljica Županijske matične službe za knjižnice. Zbog bolesti nedostajala je v.d. ravnateljica Narodne knjižnice Virje, Ivanka Ferenčić Martinčić.

Teme sastanka bile su vezane uz osvrt na realizirane programe knjižnica u 2017. te planove za 2018. godinu koji će i dalje biti usmjereni na što veću dostupnost i otvorenost knjižnicama korisnicima te na pružanje što kvalitetnijih knjižničnih usluga s ciljem poticanja čitanja.

Mrežu narodnih knjižnica u Koprivničko-križevačkoj županiji čini ukupno 5 narodnih knjižnica kao samostalnih ustanova u kulturi  koje su organizirane u tri grada – u Koprivnici, Križevcima i Đurđevcu i u dvije općine – Virje i Gornja Rijeka.

Vrlo su važan dio županijske knjižnične mreže i pokretne knjižnice – bibliobusi. Koprivničko-križevačka županija jedina u Hrvatskoj ima organizirane dvije službe pokretnih knjižnica u dva grada – Koprivnici i u Križevcima, svaka s po jednim bibliobusnim vozilom.

Da se radi o djelatnosti  koja se u Koprivničko-križevačkoj županiji dokazala kao natprosječno uspješna,  pokazuju podaci o korištenju za 2016. godinu i usporedba s drugim sredinama u Hrvatskoj gdje je po broju učlanjenih korisnika u narodne knjižnice, u odnosu na broj stanovnika, Koprivničko-križevačka županija  izbila na sam hrvatski vrh.

U knjižnice i bibliobuse u županiji krajem prosinca kažu brojke, bio je upisan ukupno 15.281 korisnik, što znači  da je svaki sedmi stanovnik Županije član i redoviti korisnik neke od knjižnica ili bibliobusa u Županiji, dok je na nivou cijele zemlje tek svaki osmi građanin Hrvatske član knjižnice.

Također, Koprivničko-križevačka županija, jedan je od tri najvažnija financijera narodnih knjižnica i bibliobusa, uz njihove osnivače – gradove i općine, te uz Ministarstvo kulture, zahvaljujući čijoj sustavnoj i dugogodišnjoj podršci županijske knjižnice i ostvaruju ovako zapažene rezultate.