Seminar Folklorna baština Hrvatskog zagorja

18:18h
0

Hrvatski sabor kulture, u suradnji sa Zajednicom kulturno umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije organizira seminar za voditelje folklornih skupina pod nazivom Folklorna baština Hrvatskog zagorja, koji će biti održan 16. svibnja 2015. u Koprivnici, u Domu za starije i nemoćne na Trgu Eugena Kumičića 17, s početkom u 9 sati.

Voditeljica seminara bit će vrsna poznavateljica zagorskog folklora Senka Jurina, a korepetitorica na klavijaturama i violini bit će Petra Vukić.

Okupljanje polaznika predviđeno je od 9 sati nadalje, a satnica seminara je sljedeća:

9:30 – 10:00 Uvod

10:00 – 11:00 Upoznavanje s napjevima pojedinih zagorskih plesova

11:00 – 12:00 Inačice zagorskih polki

12:00 – 12:10 PAUZA

12:10 – 13:40 Plesovi sjevernog Zagorja

13:40 – 14:30 PAUZA

14:30 – 16:00 Plesovi istočnog i zapadnog Zagorja

16:00 – 16:10 PAUZA

16:10 – 17:10 Plesovi južnog Zagorja

17:10 – 17:20 PAUZA

17:20 – 18:20 Ponavljanje

Ovaj seminar je namijenjen prvenstveno folklornim voditeljima, ali mogu ga pohađati i iskusniji plesači iz folklornih društava ili ansambala.