Šibe za košare

13:44h
0
Šibe za košare

Na putu prema Đelekovcu i Legradu šezdesetih godine, uz polja pšenice i kukuruza, česta su bila polja zasađena šibom koja se koristila kao sirovina za pletenje košara u košaraštvu u Legradu. Na slici je jedno takvo polje snimljeno nadomak Đelekovca.

Košare se nisu plele samo u tzv. društvenom sektoru, već je bila razvijena i kooperacija sa seljacima, koji su se tada zvali individualni poljoprivredni proizvođači. Košare su imale dobru prođu u tadašnjoj državi, ali i u inozemstvu. Devize su išle u zajedničku državnu kasu.

čitam...