stožer civilne zaštite

Škole u županiji dobile preporuke za edukaciju o postupanju u slučaju potresa

Preventivne pripreme te sveobuhvatne i pravovremene mjere zaštite i spašavanja čuvaju naše živote i imovinu, umanjuju nastale posljedice, a cjelokupan sustav čine učinkovitijim.

13:31h
0
Foto: Matija Gudlin
Foto: Matija Gudlin

Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije, obzirom na nastavu u uvjetima
povećane osjetljivosti učenika zbog nedavnih potresa, predstavnicima osnovnih i srednjih
škola na području županije dostavio je preporuke, odnosno raspoložive edukativne materijale u vezi postupanja prilikom potresa, kao i naputak o provođenju dodatnih aktivnosti vezanih uz edukaciju o postupanju u slučaju potresa i vježbi evakuacije.


Školama je predloženo da, u okviru vlastitih mogućnosti, prvog dana nastave učenicima
prikažu prezentaciju Kako se ponašati u slučaju potresa i Potres u kinu u kojima je na učenicima zanimljiv način pojašnjeno postupanje u slučaju potresa. Nakon toga, potrebno je provesti analizu sigurnih i nesigurnih mjesta u učionici, drugim prostorijama škole i predviđenom zbornom mjestu u blizini škole, s time da valja naglasiti kako su sigurna mjesta za sklanjanje u učionici u pravilu školske klupe, nosivi zidovi i grede, dok treba izbjegavati staklene površine, prozore i pregradne zidove.

Iz Stožera napominju kako je potrebno ukloniti sve teške predmete koji mogu pasti sa ormara, pričvrstiti predmete poput okvira sa slikama, ploča i visećih elemenata, a u slučaju potresa odabire se najbliže mjesto za sklanjanje. Nakon prestanka potresa pristupa se izlasku iz zgrade na način propisan Planom evakuacije svake škole, a predloženo je da se prvi tjedan nakon povratka svih razreda u školu održe vježbe evakuacije.

Preventivne pripreme te sveobuhvatne i pravovremene mjere zaštite i spašavanja čuvaju naše živote i imovinu, umanjuju nastale posljedice, a cjelokupan sustav čine učinkovitijim. Ključno je naglasiti kako je i nadalje potrebno provoditi propisane epidemiološke mjere radi zaštite od COVID-19 virusa.

Potres – brošura:

BROŠURA

Kako se ponašati u slučaju potresa:

Potres u kinu

 

 

čitam...