pora

Šoderica će biti obavijena novim ruhom

Prijavitelj i korisnik projekta je Općina Legrad, a projektni partneri su Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije.

09:15h
0
Foto: Ivan Balija
Foto: Ivan Balija

U dvorani PORA-e Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije  održan je sastanak projektnih partnera u okviru projekta Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad  koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Sastanku su prisustvovali predstavnici svih partnera, a glavna tema bila je koordinacija nadolazećih aktivnosti u projektu: provođenje postupaka javne nabave i sve ostale aktivnosti sukladno dinamici projekta.


Prijavitelj i korisnik projekta je Općina Legrad, a projektni partneri su Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije.

Ukupna vrijednost projekta je 4.839.671 kn od čega su bespovratna sredstva 3.668.996,42 kn. Trajanje projekta je tri godine, a svrha je održivo korištenje prirodne baštine na području Općine Legrad s ciljem povećanja broja posjetitelja i atraktivnosti odredišta prirodne baštine, odnosno jezera Šoderica. U okviru projekta uredit će se šetnica na jezeru Šoderica u ukupnoj dužini od 1,5 km na kojoj će se postaviti nova javna rasvjeta, izgradit će se dva vidikovca i postaviti edukativne table, a također će se urediti dva dječja igrališta, nabaviti električni bicikli i provesti niz aktivnosti kojima će se doprinijeti povećanju atraktivnosti jezera Šoderica kao zaštićenog područja.

čitam...