Šok za roditelje // Koprivnica ukinula demografske subvencije i za smještaj u vrtić više od jednog djeteta uvela socijalne kriterije

15:45h
0
ilustracija

Gradsko je vijeće donijelo novu Odluku o socijalnoj skrbi. Iako je primarno bilo uskladiti ju s novim zakonskim odredbama, bila je to prilika i za ponovo definiranje socijalnih davanja građanima. Tako je primjerice povećan cenzus za samce sa 700 na 850 kuna, te cenzus za ostvarivanje subvencije pomoći i njege u kući s 1.300,00 na 1.500,00 kuna. 

 

Također je definirano i da umjesto ogrjevnog drva Grad daje novac  jer su korisnici već ukazivali da mogu jeftinije nabaviti ogrjev. I dok građani u socijalnoj potrebi mogu biti zadovoljni novim odredbama, obitelji djece vrtićke dobi mogle bi s novom pedagoškom godinom biti jako šokirane. Naime, izmjenjenom kriterija za ostvarivanje subvencije za pohađanje vrtića ukidaju se demografski a uvode socijalni kriteriji, rekla nam je pročelnica Kristina Cvitić:

„Znači da će navedenu subvenciju moći ostvariti samo ona djeca iz obitelji koje ispunjavaju uvjete po socijalnim prihodima. Prema dosadašnjoj Odluci – gdje je svako drugo, treće i više djece ostvarivalo pravo na subvenciju, nema toga ukoliko obitelj ne ostvaruje pravo po svojim prihodima.“
Za spomenuti je da su koprivnički vijećnici novu Odluku o socijalnoj politici donijeli jednoglasno.

tekst: Radio Drava

čitam...