two rivers one goal

Spust Murom i Dravom i ove godine privukao puno zainteresiranih ljudi

Tokom spusta, turističkim agencijama prikazane su brojne nove mogućnosti za razvoj turističkih programa i ruta na rijekama Dravi i Muri.

13:26h
0
Detalj s prošlogodišnjeg spusta

Održan je spust rijekama Murom i Dravom u sklopu projekta Sustainable water tourism along Mura and Drava rivers, akronima Two Rivers, one Goal.

Projekt je financiran iz sredstava Europske unije iz programa INTERREG prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

Plovidba je započela u  Goričanu na rijeci Muri. Prvo stajanje je bilo u Serdahelju u Mađarskoj, sjedištu jednog od partnera na projektu. Drugo stajanje je uključivalo posjet Novom Zrinu koji se nalazi u orintološkom razervatu Veliki Pažut. Posjetilo se i novo ušće Mure u Dravu te je plovidba završila u Legradu. Tokom spusta, turističkim agencijama prikazane su brojne nove mogućnosti za razvoj turističkih programa i ruta na rijekama Dravi i Muri.

 

čitam...